Wolontariusze

Szczególne podziękowanie należy się z tego miejsca wolontariuszom, którzy przez te wszystkie lata Lanterny Futuri, na krótszy lub dłuższy czas, byli i są z nami.

Nawet jeśli nie możemy wymienić tutaj wszystkich imiennie, powinni się tu znaleźć wszyscy ci, którzy wspierali Lanternę przez ponad 6 mięsięcy.

Od 2012 roku można odbyć w Lenternie Futuri roczny wolontariat ekologiczny FÖJ. Organizowany i wspierany jest on przez Ligę Zielonych (Grüne Liga). Formularze zgłoszeniowe na rok 2016/2017 można składać do 30.04.2016 bezpośrednio do Ligi.


Felix Neumann, FÖJ 2014/2015


Karolin Lorenz, Praktikum 2014/2015


Nicolas Gubsch, FÖJ 2013/2014


Jenny Gough, ICJA Freiwilligendienst 2013/2014


Ruth Lorenz, FÖJ 2012

  • Lanternę Futuri poznam już w 2004 roku, kiedy w naszej szkole zobaczyłam ich show
  • Sama wzięłam w niej udział dopiero w roku 2009, podczas Jesiennej Akademii
  • Po maturze i po trzech miesiącach Demi-Pair we Francji, rozpoczęłam przy Lanternie Futuri roczny wolontariat ekologiczny
  • Od roku 2012 studiuję w Lipsku nauki społeczne oraz filozofię o profilu kulturoznawczym
  • Obok studiowania dalej pracuję dla Lanterny, głównie przy Summer Special