Wolontariusze

Szczególne podziękowanie należy się z tego miejsca wolontariuszom, którzy przez te wszystkie lata Lanterny Futuri, na krótszy lub dłuższy czas, byli i są z nami.

Nawet jeśli nie możemy wymienić tutaj wszystkich imiennie, powinni się tu znaleźć wszyscy ci, którzy wspierali Lanternę przez ponad 6 mięsięcy.

Od 2012 roku można odbyć w Lenternie Futuri roczny wolontariat ekologiczny FÖJ. Organizowany i wspierany jest on przez Ligę Zielonych (Grüne Liga). Formularze zgłoszeniowe na rok 2016/2017 można składać do 30.04.2016 bezpośrednio do Ligi.


Felix Neumann, FÖJ 2014/2015


Karolin Lorenz, Praktikum 2014/2015


Nicolas Gubsch, FÖJ 2013/2014


Jenny Gough, ICJA Freiwilligendienst 2013/2014


Ruth Lorenz, FÖJ 2012