Dobrovolníci

Zvláštní dík na tomto místě patří mnoha dobrovolníkům, kteří se během uplynulých let, ať už na kratší či delší dobu, stali součástí týmu Lanterny futuri a zčásti do něj stále ještě patří.

Přestože zde nemáme prostor jmenovitě zmínit úplně všechny, představíme tu alespoň všechny ty, kteří Lanternu futuri doprovázeli a zároveň podporovali její tvůrce déle než šest měsíců.

Od roku 2012 je možné absolvovat u Lanterny futuri Dobrovolný ekologický rok. Organizuje a umožňuje ho Zelená liga (Grüne Liga). Přihlášky na Dobrovolný ekologický rok 2016/2017 je množno odevzdat Zelené lize do 30. dubna.


Felix Neumann, Dobrovolný ekologický rok 2014/2015

  • bydlím ve Spitzkunnersdorfu
  • škola: Oberlandgymnasium Seifhennersdorf
  • 8 let hraju na bicí
  • první školní Lanterna v r. 2012 „Me or We“, od té doby každý rok na Summer Speciálu –vždy na hudební dílně (bicí), kromě r. 2015 (divadlo)
  • po maturitě Dobrovolný ekologický rok u Franka
  • i nadále pravidelně v Centru setkávání v Großhennersdorfu
  • muzikant v několika kapelách

Karolin Lorenz, Praktikum 2014/2015


Nicolas Gubsch, FÖJ 2013/2014


Jenny Gough, ICJA Freiwilligendienst 2013/2014


Ruth Lorenz, Dobrovolný ekologický rok 2012