Tag: hudba » alle Artikel

Summer Special CHANGE

Přijďte se na nás podívat!!! „Change“

V aktuální letní produkci Lanterna futuri se 30 mladých umělců a umělkyň z trojmezí D-CZ-Pl věnuje tématu Change. Po dobu 10 dnů se zabývali výzvami naší doby a skrze divadelní a živé hudební produkci vyjádřili svůj pohled na svět s nutnými změnami v naší společnosti.

mehr

Summer Special 09.- 23.07. 2023

Change, Veränderungen, Zmiany, Změny,

ZMĚNY, přátelské změny, nepříjemné změny, nekontrolovatelné změny, uměle vyvolané změny, přirozené změny, žádoucí změny, rychlé změny, pomalé změny, velké změny, malé změny, změny, které způsobují další změny. Které změny můžeme ovlivnit? Jaké jsou příčiny změn a jaké jsou jejich důsledky

mehr