Ocenění

Díky osobám, které se na projektu aktivně podílejí, partnerským školám a médiím se projekt dostal do povědomí veřejnosti jak v pohraničí, tak i mimo něj. Během spolupráce s různými saskými, celoněmeckými i mezinárodními pracovními skupinami jsme měli příležitost využít a zároveň prezentovat naše letité zkušenosti, znalosti a náš „pohled na svět“. Mimo jiné jsme byli pozváni na odborné konference (např. vzdělávacího sdružení Kulturní vzdělávání zabývající se především tematikou interkulturního vzdělávání ve spolupráci jak se školami, tak i mimoškolními vzdělávacími institucemi.

Jako projev ocenění naší přeshraniční práce jsme získali:

  • Evropskou cenu „Label“, která je udělována inovačním projektům, které podporují učení cizích jazyků a zprostředkovávají náhled do jiných kultur (září 2008)
  • Pozvání evropské komise do Bruselu (listopad 2008)

V Bruselu jsme měli možnost představit náš projekt jako praktický příklad v Evropě během zahajovací konference nového programu EU Comenius Regio a diskutovat o získávání klíčových dovedností. V této souvislosi jsme detailně prezentovali pracovní přístup, metody, výsledky, úspěchy, zkušenosti a problémy našeho projektu před více než 160 politiky z odborů školství a vzdělávání všech členských států EU.

Další ocenění:

  • Saská čestná cena za demokracii (listopad 2009)
  • Cena kulturní nadace Svobodného státu Sasko za sociokulturní angažovanost (prosinec 2010)
  • Cena „Dobrý soused“ při příležitosti 20letého výročí existence Německo-polské agentury pro mládež (DPJW) (červen 2011)