Organizátoři projektu

Odpovědnost za projekt nesou: nezisková organizace Hillersche Villa v Großhennersdorfu (D), Dům Tří Kultur Parada v Niedamirowě (PL) a Lužický horský spolek o.s. v Radvanci (CZ). Již více než deset let spolu tyto partnerské spolky vytvářejí různé formy pro mezinárodní setkávání a vzdělávání zaměřující se na práci s mládeží v oblasti trojzemí Česka, Německa a Polska. Na základě společných zkušeností načerpaných z této práce povstal nápad na založení dlouhodobého vzdělávacího projektu „Lanterna futuri“.


Nezisková organizace Hillersche Villa

Hillersche Villa vznikla na základě práce tehdejšího spolku Centrum setkávání v Trojzemí v roce 1991. Dnes je tato nezisková organizace jedním z uznávaných poskytovatelů pomoci pro mládež. V roce 1992 našel spolek své „trvalé bydliště“ v jédné großhennersdorfské hospodářské usedlosti z 19. století. Tato organizace se může pochlubit svou širokou nabídkou v oblastech mezinárodní práce pro mládež, pedagogiky, umění, kultury a ekologie. Kromě toho od roku 2007 plní i funkci vícegeneračního domu.

www.hillerschevilla.de


Dům Tří Kultur Parada

Toto centrum tvůrčí práce bylo založeno roku 1992 v Niedamirowě v polských Krkonoších pod vedením Beaty Justy a Grzegorze Potoczaka. Dům Tří Kultur slouží mimo jiné jako místo setkávání uměleckých kruhů především z Česka, Polska a Německa. Je to zároveň místo, kde stojí maják budoucnosti – Lanterna futuri – jakožto symbol a rozcestník.

www.parada.xtr.pl


Lužický horský spolek o. s.

Občanské sdružení Rodowitz bylo založeno v roce 2007 se záměrem podpořit interkulturní setkávání mladých lidí v trojzemí, pořádat kulturní akce a pěstovat vztah k přírodě a krajině. Navázalo na činnost Euroregionálního centra Lemberk a soustředilo veškeré aktivity do Radvance, kde se zasazuje o vybudování centra setkávání v budově bývalé rychty a organizačně podporuje mezinárodní dílny projektu Lanterna futuri. Jako sekce o.s. Rodowitz pracuje Lužický horský spolek.

www.horskyspolek.eu