Tag: Seifhennersdorf » alle Artikel

Předposlední umělecké dílny v roce 2019

Mladí lidé ze tří škol Trojmezí se minulou neděli setkali v Liberci a Großhennersdorfu v předposledních uměleckých dílnách v roce 2019. Společně se pod titulem „antropocén“ věnovali tématům jako např. člověk a příroda, neobnovitelné zdroje a vliv člověka na životní prostředí.

Od 10.-16. listopadu se tohoto setkání účastní celkem žáci a žákyně škol z Rumburku, německého Seifhennersdorfu a polského Zgorzelce. 38 z nich se účastní jednoho ze tří mediálních workshopů v Centru setkávání v Großhennersdorfu, dalších 21 pracuje ve dvou workshopech v Liberci. 

mehr

Pozor, uwaga, achtung …. Umění se setkává s vědou!

Startujeme prvními týdenními dílnami pro rok 2018, od 18.-24.03. v Grosshennersdorfu a poprvé také u našeho nového partnera iQLANDIA v Liberci!

V neděli, 18.03. začaly první týdenní dílny „Art & Science“ pro tento rok. 67 účastníků z partnerských škol v Rumburku, Seifhennersdorfu (D) a Zgorzelci (PL) čeká sedm napínavých dní

mehr

Čarodějovi učni – kouzelné dílny 2017

Vstup volný, v pátek, 24.3.2017 ve 20 hodin v centru setkávání v Großhennersdorfu čeká na všechny zvědavé diváky napínavá produkce Lanterny futuri s uměleckou performancí, hudbou a divadlem – všechno naživo.

22. března 1832 umírá jeden z nejdůležitějších představitelů německé literatury Johann Wolfgang von Goethe. O 185 let později, 22. března 2017, Grosshennersdorf škádlí aprílové počasí a 36 studentů z Česka, Německa a Polska drží v rukou jeho 220 let starou baladu Čarodějův učeň. Nechávají na sebe působit verše a interpretují, co tím chtěl básník říci. Je tu první běh kreativních dílen projektu Lanterna futuri roku 2017, tentokrát pro Gymnázia v 

mehr