Akční umění

V této dílně se účastníci ponoří do jiných sfér umění a vyzkouší si různá média.

Landart (krajinné umění) – zde se klade důraz na práci s přírodními materiály a elementy, jako je např. led, sníh, kámen a oheň, a dochází k tvorbě pomíjivých instalací ve volném prostoru.

Stínohra a tvorba masek – zde se účastníci sami stanou součástí umění.

Instalace zvuků – prostory, objekty, lidé, krajiny… Všechno zní, zvuky jsou všude – a s tím si účastníci hrají a komponují.

Kromě všech těchto věcí budou mít účastnící možnost vyzkoušet si úpravu zvuku na počítači, zpěv alikvotních tónů a hru na didgeridoo.
Na konci následuje prezentace těchto jedinečných uměleckých děl formou vystoupení nebo uměleckého happeningu.

„Lanterna futuri je možnost setkat se s velice milými lidmi, navázat nové kontakty, projevit se. Je to něco, na co nikdy nezapomenu, protože jsme se – my, lidé z různých zemí – během tohoto týdne vzájemně poznali, začali si důvěřovat a vytvořili jeden celek.“

Ola (16), Kamienna Góra

“Člověk by měl do toho týdne jít bez předsudků, protože potom bude Lanterna futuri velkým úspěchem. Naučila jsem se toho hodně o novém významu umění ve vztahu ke mně samotné a poznala jsem hodně nových přátel.“

Sabine (16), Oderwitz