Tlumočníci

Tlumočníci jsou v dílnách nepostradatelnou součáctí vedoucího týmu, protože jsou zodpovědní za úspěšnou komunikaci. Tlumočníci umožňují účastníkům prostřednictvím konsekutivního tlumočení vyjadřování v mateřském jazyce.
Poslech cizích jazyků otevírá možnost vnímat jazyk jako součást kultury.

Kromě toho přispívají prvky jazykové animace během týdenní práce na dílnách k odbourání jazykové bariéry a seznámení se s cizími jazyky. Společně s vedoucími dílen podporují tlumočníci uměleckou spolupráci v jednotlivých dílnách. Tito profesionální tlumočníci umožňují zároveň diskuzi k jednotlivým tématům.

Při různých školeních v rámci projektu mají tlumočníci možnost rozšířit své schopnosti a připravit se na specifické zacházení se třemi jazyky v rámci projektu.

Tlumočníci čeština – němčina

JIŘÍ OLISAR, Mittelherwigsdorf


STEPHANIE GEORGE, Großhennersdorf

 • studovala jsem slavistiku a romanistiku v Drážďanech (DE), Ostravě a San José (Kostarika)
 • od roku 2009 pracuji jako překladatelka a tlumočnice na volné noze
 • od roku 2013 se angažuji v rámci projektového managementu ve spolku KulturOrt e.V. v oblasti česko-německé práce pro mládež

MARTIN BENDA, Praha


AGLAIA ŠERÁK, Praha


MINA CRANE, Ústí n. L./Drážďany


BARA BOCK,

Pocházím z Česka, z Ostravy a od roku 2005 žiji v Německu.
Studovala jsem překladatelství a tlumočnictví na univerzitách v Lipsku a v Praze.
Jsem matka dvou dvojjazyčných dětí.
Miluji jazyky, psaní, hudbu a tanec.


MICHAELA BAUEROVA, Žitava

 • Jsem diplomovaná překladatelka na volné noze a soudní předkladatelka a tlumočnice pro německý jazyk.
 • V projektu jsem aktivní od roku 2006 a zabývám se především následujícími činnostmi:
 1. koncepce, realizace a vedení seminářů pro skupinové tlumočníky a jazykové animatéry a fotografických workshopů pro mládež
 2. simultánní a konsekutivní tlumočení D/CZ na interkulturních seminářích pro pedagogy a vedoucí workshopů a na workshopech pro mládež
 3. překlady D/CZ projektových žádostí o finanční příspěvky z Česko-německého fondu budoucnosti a Evropských strukturálních fondů, podpora vedení projektu při komunikaci s českými partnerskými školami.

EVA VODIČKOVÁ, Žitava

 • Po maturitě v Čechách a studiu v Německu pověsila kvůli našemu projektu pozici pilota stíhaček na hřebík a tlumočí dnes u Lanterny futuri s láskou a plným nasazením.

Tlumočníci polsky – němčina

MARTA TRZECIAK, Großhennersdorf


MAREK PŁYWACZYK, Vratislav


BARBARA KACZOCHA ,

 • Studovala jsem překladatelství angličtina, němčina, polština v Žitavě.
 • Momentálně píšu bakalářskou práci a na podzim bych se chtěla pustit do magisterského studia.
 • Jinak chodím ráda do divadla a hodně podnikám se svými kamarády.

ALEXANDRA GROCHOWSKI, Görlitz/Zgorzelec


ALEKSANDRA GADOWSKA, Drážďany

 • Své dobrodružství s Lanternou futuri jsem začala v roce 2009 jako praktikantka. Tenkrát jsem se učila úkolům spojeným s přípravou a realizací workshopů a seminářů. Překládala jsem texty za účelem dokumentace a začala jsem tlumočit na hudební dílně.
 • Dnes už mám titul diplomované překladatelky angličtina/polština v kapse a už mám za sebou i své druhé studium – mezinárodní management. Mezitím jsem tlumočila na mnoha sociokulturních a přírodovědných projektech a také jsem již realizovala spoustu vlastních nápadů na setkání mládeže.
 • Momentálně pracuji na Technické univerzitě Drážďany ve školních laboratořích a kromě toho jsem překladatelkou a tlumočnicí na volné noze. Tlumočení u Lanterny futuri mě vždycky moc baví, a tak vždy ráda zavítám do Großhennersdorfu.

OLA BOGDANSKA, Drážďany


ANIA TOPCZEWSKA,

 • pocházím z Polska a u Lanterny futuri tlumočím od roku 2012
 • momentálně mě zaměstnává mé magisterské studium translatologie při univerzitě v Germersheimu
 • jsem holka, co se raduje ze života a nejradši ze všeho se směje :)

KAROLINA NACZYNSKI, Berthelsdorf

 • jazyková žonglérka & animátorka
 • bloumající duše mezi světy na Východě a Západě
 • rozdávám cituplná slova
 • snažím se pomoci, kde můžu