Filmový festival Nisa – Filmový workshop

„V jihovýchodním cípu Německa, na trojmezí České republiky, Německa a Polska, vznikl ve spolupráci s filmovými kluby ze saského Großhennersdorfu, českého Liberce a polské Jelení Hory Filmový festival Nisa, aby každoročně nabídl pohled do filmové tvorby těchto tří sousedních zemí.

V roce 2004 Filmový festival Nisa začínal v Großhennersdorfu a Žitavě. Dnes prezentuje filmové umění ve východním Sasku i v Ebersbachu, Mittelherwigsdorfu a v Görlitz.“

www.neissefilmfestival.net

V rámci filmového festivalu se koná i filmový workshop.

V centru setkávání v Großhennersdorfu se potkávají mladí lidé z České reubliky, Německa a Polska a pod profesionálním vedením společně vytváří jeden či více krátkých filmů.
Inspirujeme se přitom jedinečnou strukturou Lanterny futury a přejímáme její metodiku. Výjimečné na tom je, že se mohou účastnit (stejně jako v případě letního special Summer Special) mladí lidé do 25 let, pocházející z různých míst, kteří nemusí navštěvovat žádnou z partnerských škol Lanterny futuri.


Zde jsou výsledky práce minulých let:

NFF_Workshop 2019 | „Musíme si promluvit!“ 

Vedoucí: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer & Rafael Sampedro

V místech, kde žijeme, potkáváme nejrůznější lidi s názory a pohledy na věc, kterým nerozumíme. Střetáváme se s rozpory a s neporozuměním. Některé postoje zůstávají skryté, mnoho zůstává nevyřčeno, nebo nevyslyšeno.
„Musíme si promluvit!“ je název filmové cesty za poznáním při 16. Filmovém festivalu Nisa – neboť my si chceme s lidmi z trojzemí promluvit a naslouchat jim, abychom všechny ty nevyřčené myšlenky a skrytá témata vynesli na denní světlo. Při tom také okusíme ducha, atmosféru i prostředí na vesnicích a ve městech. Chceme najít opravdová společenství a soužití, ale také se setkáme s odmítnutím a odloučením. 
Ale: vyvážená směsice to dokáže! A ta směsice, to jsme my všichni. Právě tady v trojzemí. A ta směsice, to jsme i my sami, směs vycházející z našich kořenů, z našich předků, z našich kultur. A ta směsice je „výbušná“.

Proto – Musíme si promluvit! Spolu! Ve filmu! V kině!


NFF_Workshop 2018 | Change!? 1968 – 1989 – 2018…

Vedoucí: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer & Rafael Sampedro

Ohlédneme-li se na uplynulých 50 let, upoutá nás několik důležitých momentů změny jako například květinové hnutí s požadavkem míru jako odezvou na válku ve Vietnamu, studentská povstání v západní Evropě a Pražské jaro. Sametová revoluce a pád berlínské zdi s sebou přinesly svobodu a s ní významné změny pro celou Evropu, ba i celý svět. Dnes, v r. 2018, čelíme jiným, novým výzvám. Myšlenka permanentního pokroku nás provází v našem každodenním životě na každém kroku. Nové, dobré nápady máme rádi, ovšem mohou nám být také zátěží nebo se jí stat?

Čím se chceme, můžeme a musíme DNES zabývat, a co změnit?
Nastal ten správný čas, abychom byli chytrolíny a začali jednat!


NFF_Workshop 2017 | Víra – Moc – Konflikt

Vedoucí: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer & Rafael Sampedro

Jakožto dokumentaristé se v květnu 2017 vydáme po stopách rozmanitých náboženských vlivů a jejich symbolů na prahu našeho regionu. Budeme hledat odpovědi na otázku významu víry, jejího propojení s mocí a historických, jakož i současných oblastech s potenciálem konfliktů. Pokusíme se zachytit záběry náboženského nebo možná spíše post-náboženského života v našem Trojzemí.
Jak přežili církve a jejich věřící období diktatur a následného převratu? Nepůjde nám při tom pouze o odpovědi samotné, ale i o nás. Vždyť naše odpovědi a dojmy jsou součástí sdíleníhodné, zajímavé současnosti.
Pamětníci a památky u cest nám pomohou nalézt stopy prožité minulosti, ve které na sebe v rámci lidských osudů narážely víra a moc, mnohdy mařily jejich plány, znesvařovaly rodiny a ničily iluze.


NFF_Workshop 2016 | Komu patří svět? Nám, někomu cizímu nebo nám všem?

Vedoucí: René Beder, Anca Paunescu, Frank Rischer & Steffen Golembiewski

Komu patří svět?
Tomu, kdo mu rozumí?
Můžeme pochopit svět bez dokumentárních filmů?
Bez reportáží?
Bez znalosti okolností?
Bez myšlenek a vlastních nápadů?
Bez rozepří s cizinci?
Pojďme si vyprávět o světě, jeho iluzích, zkázách a nadějích.

Co nám vadí na menšinách? Proč nám vadí přistěhovalci a uprchlíci?
Co se to s námi děje, s našimi srdci? Přišli jsme už úplně o rozum? Ztratili jsme všechnu milosrdnost?
Všichni lidé stanou se bratry. To měl být přeci onen pokrok! Nebo to byl snad jenom žert? Projevy shonu a nenávisti můžeme pozorovat již po staletí, a to až po současnost.
Co se změnilo? Co chceme změnit my?


NFF_Workshop 2015 | V zrcadle času: migrace!

Vedoucí: Anca Paunescu, Rafael Sampedro & Frank Rischer

Ty chceš opravdu odsud pryč?
Jo!
A kam?
To ještě nevím.
A myslíš, že zůstaneš v naší zemi?
…to taky ještě nevím.
Ale proč? Co si od toho slibuješ?
Něco nového. Možná novou práci, lásku, nový život… Ale třeba se právě proto zase vrátím zpět.
Hmm… O.K.
Co je se všemi těmi lidmi, kteří musí utéci ze své vlasti před násilím a terorem a jsou nuceni vybudovat si nový život v cizí zemi? Jak se vede těmto lidem tady u nás? Co pro ně děláme?


NFF_Workshop 2014 | Orient & Okzident

Vedoucí: Rene Beder, Rafael Sampedro & Frank Rischer

Poněkud skepticky se mě ptáš: „Proč chceš pryč?“
Ze zvědavosti.
Do Orientu?
Ano, do Orientu mé fantazie.
Jaké to tam je?
Jako v kině.
Jako ve vozové hradbě.
Jako v cirkusu.
Filmy jsou sny o lepším světě. I když jsou kruté. Něco silnějšího než naše sny, pátrání a experimenty nelze během tohoto týdne vůbec očekávat.
Možná, že nezměníme svět. OK.
Ale rozhodně ho nenecháme stát se horším.

Okzident & Orient


NFF_Workshop 2013 | Protest!

Vedoucí: Rene Beder, Rafael Sampedro & Frank Rischer

Zabýváme se „protestováním“, když uvažujeme, že vždy jsou situace, ve kterých citíme vnitřní nesouhlas v soukromé i ve společenské oblasti. Ale kdy si troufneme mluvit na rovinu? Jsme jen PROTI a nebo umíme říci, CO chceme? Jak je na tom s odplatou dialektika velké huby? Jaký účinek má mlčení? Kde zůstává romantika pro prohru?

The No Movie


NFF_Workshop 2012 | Šeptat nebo křičet?

Vedoucí: Rene Beder, Rafael Sampedro & Frank Rischer

V životě se rozhodujeme mezi přizpůsobováním se a vzdorováním. Máme věřit všemu, co slyšíme? Čím silnější je tlak na přizpůsobení se, tím větší je sklon ke vzdoru. Jak naložíme s nespravedlností, pasivitou a tlakem? Co pomáhá? Šeptat nebo křičet? Říkat ano nebo ne? Zajímat se nebo odvracet zrak?


NFF_Workshop 2011 | Filozofie trojúhelníku

Vedoucí: Rene Beder & Frank Rischer

Příběhy trojúhelníků. Matka, otec, dítě. Přítel, přítelkyně, druhá přítelkyně či druhý přítel. Vratislav, Lemberg, Zgorzelec. Kamera, světlo, zvuk. Obraz, slovo, hudba. Nalezneme tři různé perspektivy příběhu, který sami vymyslíme. Zvolíme vhodné symboly a vytvoříme si vlastní systém, natočíme to a nakonec uvidíme, zda jsme pouze geniální a nebo máme i talent.


NFF_Workshop 2010 | Money Lovestories

Vedoucí: Rene Beder & Frank Rischer

K tématu “Money Lovestories” jsme natočili film o možná nesmyslné lásce k penězům a možná stejně zoufalé lásce k jinému, cizímu člověku a nebo…