Týdenní dílny

Týdenní díly jsou rozjezdovým formátem v žákovské spolupráci. V týdenních dílnách spolupracují žáci vždy ze tří škol česko-německo-polského trojzemí na mediálních formátech: divadlo, hudba, film, text, fotografie, design a akční umění a věnují se přitom společensko-politickým tématům. Každého termínu se mohou zúčastnit až dva učitelé z každé partnerské školy. Každé z těchto dílen se může zúčastnit až 15 žáků.

To znamená, že na každé dílně zpravidla spolupracuje pět českých, pět německých a pět polských žáků. Dílny se konají paralelně jeden týden mimo školy ve vzdělávacích a setkávacích centrech v Großhennersdorfu, Niedamirowě a Radvanci.

Celkem 18 partnerských škol tvoří šest pevných konstelací. Pro každou konstelaci nabízíme každý školní rok jeden týdenní termín dílen, takže se v rámci projektu koná až šest týdenních dílen.