Školení

Pedagogická oblast

Za účelem rozvoje kvality formátů setkávání dochází k profesionalizaci padagogického působení týmů vedoucích dílen. Na základě výsledků vědeckého doprovodu mají lektoři, učitelé, vedoucí dílen a tlumočníci možnost, rozšířit si v rámci 4 sérií školení, tj. 19 seminářů organizovaných pedagogickou oblastí své znalosti a dlouhodobě pak působit jakožto další zprostředkovatelé v euroregionu. Školení pro „vedoucí interkulturních skupin a projektů“ se zaměřuje na dobrovolníky a zaměstnance v oblasti mezinárodní vzdělávací práce s mládeží.

Příručka

Již nyní pracujeme na vzniku trojjazyčné metodické příručky, kterou budou moci využít i další aktéři z oblasti mezinárodní práce pro své pedagogické působení. Pedagogické postupy a jejich relevance pro praxi budou v knize zakotveny díky vědeckému doprovodu projektu.

Vybrané metody a výsledky projektu Art Science budou veřejně představeny a diskutovány formou závěrečné konference v roce 2020.