Szkolenia

Obszar pedagogiczny

W trosce o poprawę jakości spotkań i warsztatów, kierownictwo ‘Art & Science’ podejmuje działania w obszarze pedagogicznym mające na celu profesjonalizację projektu. Opierając się o wyniki prac zespołu wsparcia naukowego, obszar pedagogiczny przygotował 4 cykle szkoleń z 19. seminariami dla lektorów, nauczycieli, prowadzących warsztaty, oraz tłumaczy, aby umożliwić im zarówno zdobycie nowych umiejętności, jak i przekazywanie ich dalej na terenie Euroregionu. Szkolenie ‘Prowadzenie Międzykulturowych Grup i Projektów’ skierowane jest do wolontariuszy oraz do osób pracujących zawodowo z młodzieżą w kontekście międzynarodowym.

Podręcznik

Obecnie trwają prace nad trójjęzycznym podręcznikiem metodycznym, którego dydaktyczne zastosowanie przeznaczone jest dla podmiotów zainteresowanych pracą międzynarodową. Treść założeń pedagogicznych oraz ich przeznaczenie powstaje we współpracy z zespołem wsparcia naukowego.

Podczas konferencji końcowej w 2020 roku, metody oraz ich rezultaty zostaną zaprezentowane oraz poddane dyskusji.