Warsztaty

W ostatnich latach rozwinęliśmy wspólnie ze szkołami partnerskimi nowe formy nauczania – tygodniowe, między i ponad kulturowe warsztaty, których tłem jest sztuka.

Warsztaty są sercem projektu.

Bazują na 20-sto letnim doświadczeniu z zakresu kulturalnej i politycznej pracy edukacyjnej w ponadgranicznej współpracy na Trój styku Polski, Czech i Niemiec. W warsztatach bierze udział 15 szkół z min. Löbau, Českej Lípy i Kamiennej Góry, a ich uczniowie mogą wypróbować się w działaniach muzycznych, teatralno-tanecznych, fotograficznych, dziennikarskich, filmowych oraz działaniach z zakresu sztuk plastycznych.

Nasza teoria metodyczna zakłada w mądry sposób przyswajanie i pogłębianie kluczowych kompetencji w między i ponad kulturowym procesie nauczania. Podstawa pedagogiczna warsztatów oparta jest na koncepcji dialogu Martina Bubersa, w której mówi on, że uczenie się oraz poznawanie są od siebie uzależnione. Najważniejsze jest więc stwarzanie dla uczniów naturalnych sytuacji spotkania. Sam proces artystyczny oparty jest na konfrontacji z tematem przewodnim roku, który wynika z obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Wspieramy uczniów w rozwijaniu ich wyrażania siebie na dany temat.  W warsztatach np. w roku 2015 pod tytułem „Poznaj siebie samego” uczniowie byli zaangażowani w pracy zespołowej i musieli przejąć odpowiedzialność za procesy tworzenia ich wspólnego dzieła. Poprzez rzeczywiste doświadczanie, uczniowie pogłębiają różne kompetencje takie, jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, komunikatywność itd. W warsztatach rozwija się zrozumienie dla międzykulturowego nauczania, gdzie różnice, rozumiane jako różnorodność, wzmacniają dostrzeganie wspólnego. W artystycznym procesie twórczym może także rozwijać się zaufanie do obcego, który wydawał się początkowo tak bardzo straszny. Dla uczestników otwierają się różnorodne możliwości. Przeżycie pracy w zespole międzynarodowym, odkrywanie lub rozwijanie potencjału oraz poznawanie podstaw z zakresu różnych dziedzin artystycznych są dla młodzieży silną motywacją. Stałym elementem spotkań jest także ściśle zintegrowana w program animacja językowa. Jest ona częścią całego konceptu procesu nauczania. Animację dopasowuje się specjalnie do tematu oraz mediów artystycznych. Wspiera ona praktyczną i skuteczną komunikację w zespołach. W ten sposób także podnosi motywację uczniów do stawiania pierwszych kroków w przyswajaniu języka sąsiada.

Dużą motywację uczestników uzyskujemy także poprzez publiczne prezentacje powstałych dzieł, które odbywają się na zakończenie warsztatów. Podczas nich uczniowie doświadczają szacunku i uznania dla ich pracy. Ten moment to dla nich także możliwość wyrażenia głośno swoich postaw politycznych.