Prowadzenie międzykulturowych grup i projektów

Międzynarodowe szkolenie – cykl 2019

Broszury informacyjne i formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej

 

To roczne szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji i tworzenie sieci w międzynarodowych projektach oraz kwalifikuje i zachęca osoby zaangażowane do kierowania grupami w swoim regionie i wdrażania z nimi konkretnych projektów międzykulturowych, aby dać im szanse poznania nowych sposobów postrzegania wspólnego życia w Europie.

Certyfikat:

Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży oraz TANDEM – Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży podpisują certyfikat wspólnie z podmiotami prowadzącymi szkolenie i nadają tytuł „Lidera grupy międzykulturowej”. Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest planowanie, wdrożenie i ewaluacja projektu praktycznego.

Cele szkolenia:

W ramach grupy szkoleniowej każdego przyszłego lidera będziemy wspierali w:

 • dalszym rozwoju indywidualnej wiedzy i kompetencji lidera grup międzykulturowych i projektów w zakresie edukacji grupowej i planowania projektów;
 • zyskiwaniu radości i kreatywności w uczeniu się międzykulturowym;
 • wypróbowywaniu nowych metod i w uczeniu się ich używania;
 • sprawdzaniu i analizie samodzielności i własnej odpowiedzialności w międzykulturowym zespole, dzięki przygotowaniu, realizacji i ewaluacji projektu praktycznego;
 • nawiązywaniu nowych kontaktów w sieci specjalistów;
 • poznaniu i praktycznym wykorzystywaniu własnych atutów.

Pięć filarów szkolenia:

Uczenie się przez doświadczanie”: Przede wszystkim wykorzystujemy ćwiczenia praktyczne, aby dotrzeć do zmysłów i emocji uczestników oraz aby ugruntować wiedzę własnymi przeżyciami, a poprzez refleksję nad nimi chcemy umożliwić uczestnikom doświadczenia które prowadzą do świadomego działania podczas pracy z grupami międzykulturowymi.

Uczestnictwo zaangażowane”: W tym celu oferujemy ramy czasowe, tematy oraz projekt praktyczny podczas szkolenia, dzięki którym uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić się w różnych zadaniach i rolach a następnie otrzymają informację zwrotną w ich zakresie od referentów i grupy.

Doradztwo i wsparcie: Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Językami szkolenia są CZ, DE, PL. Zespół referentów składa się z osób z Czech, Polski i Niemiec, które są do dyspozycji każdego z uczestników w sposób doradczy i asystencki. Podczas pierwszego seminarium, pomiędzy każdym z uczestników a referentami zostanie uzgodniona umowa szkoleniowa, która określa osobiste cele nauki. W ramach seminariów uczestnicy mogą wykorzystać rozmowy indywidualne z referentami do przeanalizowania zdobytych doświadczeń.

Nauka w grupie, z czasem i w przestrzeni: W naszym szkoleniu świadomie zdecydowaliśmy się na roczny cykl szkoleniowy oraz spotykanie się w różnych miejscach na pograniczu niemiecko – polsko – czeskim. Dzięki temu biorące w nim udział osoby mogą zbierać doświadczenia, obserwacje i snuć refleksję nad własnym rozwojem w grupie międzykulturowej podczas dłuższego, wspólnego procesu uczenia się. Różne miejsca i przestrzenie dają możliwość poznania różnych stylów pracy.

Struktura wspierająca: Naszemu szkoleniu nadaliśmy strukturę która ma umożliwić uczestnikom orientację pośród wielu nowych wyzwań. Wszystkie seminaria mają jedną formę: poświęcony jest ponownemu zapoznawaniu się; piątek i sobota służą opracowywaniu tematu. Niedziela jest poświęcona zespołom projektu praktycznego, analizie oraz informacjom na temat kolejnego etapu szkolenia.

Treści, terminy i miejsca:

Seminarium 1 | W prowadzenie, zapoznawanie się i decydowanie | 24. – 27.01.2019
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf, Niemcy
Poznanie się, praca w zakresie oczekiwań i celów, zawieranie indywidualnych umów szkoleniowych
Seminarium 2 | Grupa, zespół i projekt | 23. – 26.03.2019
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf, Niemcy
Współpraca w międzykulturowym zespole liderów, własna rola jako lidera, rozumienie procesów grupowych i kierowanie nimi, planowanie projektu
Seminarium 3 | Międzykulturowe uczenie się i metody | 25. – 28.04.2019
IQLANDIA, Liberec, Czechy
Różnorodność uczenia się międzykulturowego oraz metody (warsztat metodyczny), rozpoczęcie pracy nad projektami praktycznymi
Seminarium 4 | Praca w grupie – ostatni krok przed projektem praktycznym | 6. – 09.06.2019
Dom Trzech Kultur Parada, Niedamirów (gm. Lubawka)
Uczestnictwo, animacja językowa, pośrednictwo językowe, praktyczne wdrożenie, praca z dynamiką grupy ukierunkowana na program projektu praktycznego
Projekty praktyczne | Od końca czerwca do października, różnych miejscach
Seminarium 5 Ewaluacja i pożegnanie 21. – 24.11.2019
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf, Niemcy
Indywidualne rozważania nad osiągniętymi celami nauczania, ocena ogólna szkolenia, prezentacja projektów praktycznych, certyfikat i uroczyste zakończenie

Łączny czas seminariów: 150 godzin. Projekt praktyczny jest planowany na co najmniej 3-4 dni. Projekt będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy seminariami. Czas trwania projektu praktycznego wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i pracami po jego realizacji to również około 150 godzin.

Szkolenie jest kierowane do:

 • Osób aktywnych w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Pedagogów zatrudnionych na pełny etat i pracujących społecznie,
 • Istniejących zespołów dwu- lub/i trójnarodowych,
 • Pracowników stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji,
 • Migrantów i uczniów zawodu,
 • Studentów i osób poszukujących pracy zamieszkałych w Polsce, Czechach i Niemczech,
 • Osób, które chcą się dalej szkolić na liderów grup międzykulturowych.

Maksymalna wielkość grupy: 24 uczestników.

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka.

Prowadzenie:

Małgorzata Mocia Woch 
Liderka grupy międzykulturowej, animatorka językowa, pedagog w zakresie dzikiej pedagogiki, nauczycielka języka polskiego jako języka obcego

Martin Benda
Lider grupy międzykulturowej, animator językowy i tłumacz (CZ), manager projektów

Liviana Bath
Antropolog społeczny i kulturowy, interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący się płcią kulturową, multiplikator Teatru Uciśnionych, mentorka (dzika pedagogika)

Koordynacja & organizacja: Liviana Bath (koordynatorka obszaru pedagogicznego, Lanterna futuri)

Koncepcja* & referent: Frank Rischer (prowadzenie projektu, Lanterna Futuri)
*koncepcja opracowana w latach 2004-2012 we współpracy z Anett Quint, Joanną Bojakowska, Hannah-Maria Liedtke, Lenką Hubáčkovą, Wojciechem Staniewskim

Zgłoszenia i koszt:

Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi:
350 € dla osób których miesięczny dochód nie przekracza 750 € (możliwe raty: 5×70 €)
500 € dla osób których miesięczny dochód mieści się w przedziale 750 € – 1000 € (możliwe raty: 5×100 €)
650 € dla osób których miesięczny dochód przekracza 1000 € (możliwe raty: 5×130 €)

W tym pełne wyżywienie, zakwaterowanie w miejscach gdzie odbywać się będą szkolenia, koszty referentów i pośredników językowych, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie uczestników.

Zgłoszenia do 08 stycznia 2019.
Małgorzata Mocia Woch woch@lanternafuturi.net

Hillersche Villa e.V.
z.Hd. Liviana Bath
Zittauer Straße 17
02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf
Telefon: 0049 3587341322
Mobil: 0049 176 81912953