Wyróżnienia

Poprzez osoby biorące udział w projekcie, szkoły partnerskie oraz media, jakimi się posługujemy, nasz projekt zdobył uznanie opini publicznej w regionie przygranicznym, jak i poza nim. Dzięki pracy w grupach roboczych na skalę międzynarodową, międzywojewódzką oraz w obrębie Saksonii, wnosimy nasze doświadczenie i naszą wiedzę między innymi w oświatowe inicjatywy kulturowego szkolenia – głównie poprez międzykulturowe szkolenia we współpracy ze szkołami oraz organizacjami pozaszkolnymi, jak i na konferencjach specjalistycznych, na które jesteśmy zapraszani.

Jako wyrażenie uznania dla naszych ponadgranicznych działań otrzymaliśmy:

  • Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych „Label“, który wyróżnia wspieranie opanowywania języka obcego, jak i wgląd w kulturę jego nosicieli (wrzesień 2008)
  • aproszenie do Komisji Europejskiej w Brukseli (listopad 2008)

Podczas otwarcia konferencji dotyczącej Programu UE Comenius Regio, która odbyła się w Brukseli, mieliśmy możliwość przedstawienia naszego projektu jako praktycznego przykładu działań w Europie oraz nabywania kluczowych kwalifikacji językowych. W tym kontekście mogliśmy szczegółowo zaprezentować działania, metody, wyniki, sukcesy, doświadczenia i problemy naszych projektów przed ponad 160 politykami edukacji i oświaty wszystkich krajów członkowskich UE.

Pozostałe wyróżnienia:

  • Saksońska Nagroda na Rzecz Działań dla Demokracji (listopad 2009)
  • Nagroda Saksońskiego Stowarzyszenia Kulturalnego za Zaangażowanie Socjalno-Kulturalne (grudzień 2010)
  • Nagroda „Dobry Sąsiad“ z okazji 20-sto lecia istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, przyznawana przez prezydentów Polski i Niemiec (czerwiec 2011)