Podmioty odpowiedzialne

Odpowiedzialni za projekt są: Hillersche Villa gGmbH (byłe Centrum Spotkań na Trójstyku) w Großhennersdorf (D), Dom Trzech Kultur Parada w Niedamirowie (PL) oraz Łużycki Związek Górski w Radvancu (CZ). Od ponad 10 lat te organizacje partnerskie rozwijają wspólnie międzynarodowe spotkania i formy szkoleń dla młodzieży oraz multiplikatorów na terenie przygranicznym Polski, Czech i Niemiec. Ze wspólnego doświadczenia ich działań powstał dalekosiężny pomysł projektu edukacyjnego „Lanterna Futuri“.


Hillersche Villa gGmbH

Hillersche Villa, która powstała w roku 1991 w Centrum Spotkań na Trójstyku, jest obecnie uznaną organizacją działającą na rzecz młodzieży. W roku 1992 organizacja znalazła swój dom w Großhennersdorfskim gospodarstwie z XIX wieku. Spektrum działań Centrum obejmuje różnorodną ofertę z zakresu międzynarodowej pracy z młodzieżą, pedagogiki, sztuki, kultury oraz ekologii. Poza tym od 2007 koncepcja domu otwiera się dla wszystkich generacji.

www.hillerschevilla.de


Dom Trzech Kultur Parada

To centrum pracy twórczej zostało założone w 1992r. w Niedamirowie w Karkonoszach i prowadzone jest przez Beatę Justa i Grzegorza Potoczaka. Dom Trzech Kultur łączy kręgi artystyczne, głównie z Polski, Niemiec i Czech. Jest to także miejsce, gdzie jako symbol i drogowskaz stoi latarnia przyszłości – Lanterna futuri.

www.parada.xtr.pl


Lužický horský spolek o. s.

Stowarzyszenie Rodowitz zostało założone w 2007 aby rozwijać interkulturową współpracę młodych ludzi z pogranicza Niemiec, Polski i Czech, organizować kulturalne przedsięwzięcia oraz pielęgnować związek z tutejszym regionem i przyrodą. Nawiązywało do działalności Euroregionalnego Centrum Lemberk i koncentrowało swoją pracę w Radvancu, gdzie stara się o powstanie centrum spotkań w budynku byłej siedziby sądu oraz wspiera organizacyjnie międzynarodowe warsztaty projektu Lanterna Futuri. Łużycki Związek Górski działa jako sekcja Stowarzyszenia Rodowitz.

www.horskyspolek.eu