Art & Science

Art & Science to projekt w obszarze Lanterny futuri z Hillersche Villa e.V. W projekcie prowadzonym przy współpracy z dwoma nowymi partnerami: IQLANDIA, o.p.s. Liberec i TU Dresden – Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau będą realizowane nowe formy spotkań dla młodzieży w regionie trójgranicznym D-CZ-PL łączące sztukę i naukę.

Ponadto, w ramach kursów szkoleniowych projekt będzie kwalifikował specjalistów takich jak nauczyciele, wykładowców, prowadzących warsztaty i tłumaczy. Cały projekt będzie monitorowany naukowo.

Spotkania młodzieży – formaty warsztatowe

Ramy tematyczne spotkań młodzieży w kontekście Art & Science stanowić będą dyskursy na temat związku między „człowiekiem a technologią”. Specyficzne podejście metodyczne naszych warsztatów naukowych i artystycznych przyczyni się do dalszego rozwoju indywidualnych umiejętności i pozwoli młodzieży doświadczyć uznania za swój indywidualny wkład w pracach zespołowych.

Wsparcie naukowe

Działania pedagogiczne zespołu prowadzącego i rozwój kompetencji młodzieży będą badane przy pomocy wsparcia naukowego. Wyniki tej oceny będą stanowić podstawę usystematyzowanych środków szkoleniowych w procesie kierowania projektem. Wsparcie naukowe będzie realizowane przez Internationales Hochschulinstitut – (IHI) Zittau z TU Dresden.

Struktura i cele

Pracujemy nad wdrążeniem następujących celów w trzech obszarach:

Obszar praktyczny

  1. integracja szkół zawodowych i rozwój współpracy z partnerami szkolnymi , zwłaszcza w zakresie przygotowywania i dopracowywania spotkań
  2. rozwój metod i innowacyjnych form nauczania w ramach spotkań dla młodzieży w kontekście nauki i sztuki na warsztatach i akademiach
  3. redukcja istniejących uprzedzeń i nabywanie kluczowych umiejętności wśród młodzieży w obszarze społecznym, międzykulturowym, językowym i komunikacyjnym oraz zdobywanie wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych

Obszar pedagogiczny

  1. opracowywanie konkretnych szkoleń dla zespołów prowadzących (nauczyciele, wykładowcy, prowadzący warsztaty, tlumacze) na podstawie oceny potrzeb dzięki wsparciu naukowemu
  2. przygotowanie i opublikowanie podręcznika metodycznego
  3. organizacja konferencji dotyczącej konstruowania, oddziaływania i znaczenia nieformalnego naucznaia w międzynarodowych spotkaniach w regionie trójgranicznym D-CZ-PL

Wsparcie naukowe

  1. ocena rozwoju międzykulturowych i społecznych kompetencji u nastolatków
  2. teoretyczna podbudowa kwalifikacji multiplikatorów (nauczycieli, wykładowców, prowadzących warsztaty, tłumaczy) za pomocą systematycznej oceny potrzeb

Realizacja projektu 2017 – 2020

Warsztaty

Od października 2017 r. do września 2020 r. pozaszkolni partnerzy projektu – Hillersche Villa e.V. Zittau/Großhennersdorf (D), iQLANDIA Liberec (CZ) i Dom Trzech Kultur Parada Niedamirów (PL) we współpracy z partnerami szkolnymi umożliwią młodzież z regionu przygranicznego, w 90 warsztatach i trzech akademiach poznanie się i dalszy rozwój swojej osobowości. Będą przy tym pobudzane umiejętności międzykulturowe i transkulturowe, a także społeczne, odpowiedzialność osobista, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej i umiejętności językowe. Internationales Hochschulinstitut – (IHI) Zittau – TU Dresden będzie oceniał rozwój kompetencji, potrzeby szkoleniowye multiplikatorów t.j. osób zanmujących sie dalszą edukacją młodzieży i ustali zalecane kierunki działania.

W ciągu tygodnia warsztatowego odbywać się będzie do sześciu warsztatów jednocześnie w trzech miejscach w Euroregionie Nysa (Großhennersdorf/D, Liberec/CZ, Niedamirów/PL) – muzyczny, teatralny, filmowy, fotograficzny, warsztat sztuki akcji oraz designu i tekstu we współpracy z wybranymi partnerami pozaszkolnymi.

Na każdym warsztacie pracować będzie do 15 uczniów: maks. 90 uczniów i dziewięciu nauczycieli z trzech szkół partnerskich.

W sumie w 20 tygodniach warsztatowych z 90 warsztatami i trzema akademiami, 950 młodych ludzi zaprojektuje 93 publiczne prezentacje wyników swoich działań, w których dodatkowe 4500 osób wejdzie w kontakt z projektem.

Główną grupą docelową w projekcie są dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 lat ze szkół partnerskich w Euroregionie Nysa. Uczniowie z nowej grupy, z obszaru szkół zawodowych zostaną docelowo włączeni do projektu.

Szkolenia

W czterech seriach szkoleniowych z 19 seminariami, nauczyciele, wykładowcy, prowadzący warsztaty, tłumacze,współpracownicy i wolontariusze w pracy międzynarodowej poszerzą swoje umiejętności i będą długofalowymi mulitiplikatorami zdobytych kompetencji w Euroregionie.

Podręcznik metodyczny

W trakcie trwania projektu opracowany zostanie trójjęzyczny podręcznik metodyczny, który inni współwykonawcy w pracy międzynarodowej mogą wykorzystać w swoich działaniach pedagogicznych. Dzięki naukowemu wsparciu w tym podręczniku zostanie uzasadnione pedagogiczne podejście i jego praktyczne znaczenie.

Nowi partnerzy projektu

We współpracy z partnerami: IQLANDIA, o.p.s. Liberec (CZ) i TU Dresden – Internationales Hochschulistitut (IHI) Zittau (D) w Euroregionie Nysa powstaje nowa jakość transgranicznych ofert edukacyjnych.

   

Projekt jest finansowany przez: