Tag: Koncert » alle Artikel

10 lat rozszerzenia EU – uroczystości w Zgorzelcu/Görlitz

W ramach uroczystości towarzyszących wejściu naszych krajów sąsiedzkich do Unii Europejskiej przed dokładnie dziesięcioma laty prezentujemy, pochodzący prosto z różnorodnej artystycznej twórczości naszego domu „Lanterna Futuri”, zespół Lanterna Futuri Band – z programem „Done by Love”. Zespół Lanterna sięga swoich początków od zeszło-letniej produkcji!

mehr