Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności

Międzynarodowe szkolenie – cykl 2020

    

Broszury informacyjne i formularz zgłoszeniowy do pobrania

To roczne szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji i tworzenie sieci w ramach międzynarodowych działań projektowych. Kwalifikuje i zachęca osoby zaangażowane do kierowania grupami w swoim regionie oraz świadomego różnorodności wdrażania z nimi konkretnych projektów, aby dać im nowe spojrzenie na ich wyobrażenie o wspólnym życiu w Europie.

Certifikat:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz TANDEM – Centrum Koordynacji Niemiecko- Czeskiej Wymiany Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Socjokultury na Trójstyku Granic – Hillerische Villa są podmiotami realizującymi szkolenie, które przyznają certyfikat oraz nadają tytuł „Prowadzącego(ej) grupy i projekty w aspekcie różnorodności”. Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena projektu praktycznego.

Cele szkolenia:

W ramach grupy szkoleniowej każdego przyszłego lidera grupy będziemy wspierali w:

 • dalszym rozwoju wiedzy i kompetencji lidera grup i projektów w zakresie edukacji grupowej i planowania projektów;
 • świadomości własnej pozycji, stosunków władzy i kontekstów różnorodności;
 • zakresie narzędzi i metod dla perspektyw intersekcjonalnych;
 • zyskiwaniu radości i kreatywności w uczeniu się;
 • wypróbowywaniu i wykorzystywaniu nowych metod;
 • dzięki przygotowaniu, realizacji i ocenie projektu praktycznego, w umożliwieniu przetestowania i przeanalizowania samodzielności i własnej odpowiedzialności w zespole prowadzącym;
 • dzięki szkoleniu – w połączeniu się w ramach sieci specjalistów;
 • poznaniu własnych mocnych stron oraz ich uruchomieniu.

Pięć cech szkolenia::

„Uczenie się przez doświadczanie”: Przede wszystkim wykorzystujemy ćwiczenia praktyczne, aby dotrzeć do zmysłów i emocji uczestników oraz ugruntować wiedzę własnym przeżyciami. Dzięki rozważaniom nad przeżyciami chcemy umożliwić uczestnikom doświadczenia, które prowadzą do świadomego działania podczas pracy z heterogennymi grupami.

„Uczestnictwo zaangażowane”: W tym celu oferujemy różne przedziały czasu i tematy podczas szkolenia oraz projekt praktyczny, podczas których uczestnicy mogą się samodzielnie przetestować w ramach różnych zadań i ról oraz otrzymają informację zwrotną w tym zakresie od referentów i grupy.

Doradztwo i wsparcie: Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Językami szkolenia są CZ, D, PL. Zespół referentów składa się z osób z Czech, Polski i Niemiec, które są do dyspozycji każdego z uczestników w sposób doradczy i wspierający. Podczas pierwszego seminarium, pomiędzy każdym z uczestników a referentami zostanie uzgodniona
umowa szkoleniowa, która określa osobiste cele nauki. W ramach seminariów uczestnicy mogą wykorzystać rozmowy indywidualne z referentami do przeanalizowania zdobytych doświadczeń.

Nauka w grupie, z czasem i w przestrzeni: W ramach naszego szkolenia świadomie zdecydowaliśmy się na rok szkoleniowy oraz spotykanie się w różnych miejscach nauki na pograniczu niemiecko-polsko- czeskim. Dzięki temu jednostka może doświadczać, obserwować i zastanawiać się nad sobą w grupie międzykulturowej podczas dłuższego, wspólnego procesu uczenia się. Różne formaty miejsc i przestrzeni dają możliwość poznania różnego podejścia do pracy.

Struktura wspierająca: Naszemu szkoleniu nadaliśmy strukturę, która ma umożliwić uczestnikom orientację pośród wielu nowych wyzwań. Wszystkie seminaria mają tą samą formę: pierwszy dzień jest poświęcony (ponownemu) poznaniu, drugi i trzeci dzień (oraz częściowo czwarty) służą opracowywaniu tematów. Ostatni dzień jest poświęcony zespołom projektu praktycznego, analizie oraz informacjom na temat kolejnej części szkolenia.

Treści, terminy i miejsca:

Seminarium 1 | W prowadzenie, zapoznawanie się i decydowanie |04. – 07.03.2020
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)
Poznanie się, praca w zakresie oczekiwań i celów, zawieranie indywidualnych
umów szkoleniowych
Seminarium 2 | Grupa, zespół i projekt | 01. – 05.04.2020
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)
Prowadzenie grup i projektów, procesy grupowe oraz współpraca ze świadomością
różnorodności, radzenie sobie z konfliktami, własna rola jako lidera, planowanie projektuoraz początek pracy nad projektami praktycznymi
Seminar 3 Świadomość różnorodności oraz praca w zespole. konkretne planowanie projektu | 03. – 07.06.2020
Placówka edukacyjna Mikuszewo (PL)
Zarządzanie projektem, wnioski projektowe, działania informacyjno-promocyjne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, intersekcjonalność i różnorodność
Seminarium 4 | Metody i praca w zespole – ostatni krok przed projektem praktycznym | 01.– 05.07.2020
iQLANDIA Science Center, Liberec (CZ)
Warsztaty metodyczne, partycypacja, animacja językowa oraz wdrożenie praktyczne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, świadome różnorodności prowadzenie grup i projektów
Projekty praktyczne | wrześnień i październik 2020
Seminarium 5 | Ewaluacja i pożegnanie |03. – 06.12.2020
Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D)
Indywidualne rozważania nad osiągniętymi celami, ocena ogólna szkolenia, prezentacja projektów praktycznych, certyfikat i świętowanie

Łączny czas seminariów: 150 godzin. Projekt praktyczny jest planowany na co najmniej 3-4 dni. Projekt będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy seminariami. Czas trwania projektu praktycznego wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i pracami po jego realizacji, to również około 150 godzin.

Szkolenie jest skierowane do:

 • Osób aktywnych w pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • Pedagogów zatrudnionych na pełny etat i pracujących społecznie;
 • Istniejących zespołów dwu- lub/i trójnarodowych;
 • Pracowników stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji;/li>
 • Migrantów i uczących się zawodu;
 • Studentów i osób poszukujących pracy zamieszkałych w Polsce, Czechach i Niemczech,
 • Osób, które chcą się dalej szkolić w zakresie prowadzenia grup oraz świadomej różnorodności pracy w ramach projektu. Są to na przykład takie tematy, jak: religia, płeć, pochodzenie, orientacja seksualna, klasa społeczna, język itd.

Maksymalna wielkość grupy: 24 uczestników.

Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka.

Prowadzenie:

Liviana Bath
Trenerka w zakresie edukacji świadomej różnorodności oraz edukacji politycznej. Prelegentka tematyki gender oraz diversity, antropolog społeczny i kulturowy, pedagog teatralna i mentorka (D, PT, SP)

Alena Košák Felcmanová
Trenerka w tematyce tożsamości, różnic, uprzedzeń i dyskryminacji, nauka w ramach zaangażowania społecznego (CZ, D, EN)

Dorothea Traupe
Trenerka edukacji historyczno-politycznej (m. in. demokracja, Betzavta, różnorodność) oraz tłumaczka PL/EN, współpraca z www.poleninderschule.de (D, PL, EN, FR)

Wsparcie. koordynacja i organizacja : Paulina Wolicka, Petra Zahradníčková, Frank Rischer

Zgłoszenia i koszt:

Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi:
350 € dla osób zarabiających miesięcznie 750 € (ewent. płatność w ratach: 5×70 €)
500 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5×100 €)
650 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5×130 €)

w tym pełne wyżywienie, wspólne zakwaterowanie w placówkach edukacyjnych, koszty referentów i tłumaczy, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie uczestników. Pieniądze nie powinny stanowić problemu. W razie potrzeby można się z nami skontaktować.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 16.02.2020:

(CZ) Alena Košák Felcmanová felcmanova@lanternafuturi.net

(D) Liviana Bath bath@lanternafuturi.net

(PL) Dorothea Traupe traupe@lanternafuturi.net

Hillersche Villa e.V.
z.Hd. Petra Zahradníčková
Zittauer Straße 17
02747 Herrnhut / OT Großhennersdorf
Telefon: 0049 3587341322
Mobil: (Whats App) 00420 777 973 584