Kategorie: Allgemein » alle Artikel

Together – žít společně!

Mezinárodní filmový workshop pro 20. ročník NEISSE FILM FESTIVALU 2023

19.-28. 5. 2023 v Großhennersdorfu

V rámci filmového workshopu se chceme zabývat tématem „Together – žít společně“ a osvětlit, co tvoří podstatu soužití. Když filozof Aristotelés ve starém Řecku formuloval postulát „Zoon politicon“, v němž popsal, že my lidé můžeme žít pouze společně, pak se to týká několika rovin.

mehr