Pierwsze seminarium dla nauczycieli współpracujących po 4 latach!

Po prawie czterech latach w dniach pierwszego i drugiego września 2023 odbyło się w Großhennersdorf seminarium dla nauczycieli współpracujących. Spotkanie poza ekranem komputera było bardzo przyjemne. Omówiono szeroki zakres tematów, w tym nowy trzyletni projekt partycypacyjny, w którym w centrum uwagi znajdą się przyszłe problemy młodych ludzi. Omówiono potrzeby w zakresie dalszych tematów szkoleniowych oraz doszło do bardzo owocnej wymiany zdań pomiędzy nauczycielami z długoletnim stażem współpracy a nauczycielami z nowych szkół partnerskich, którzy po raz pierwszy będą realizować warsztaty.

Ponadto w ramach konstelacji szkół partnerskich omówiono i uzgodniono plany dotyczące wszystkich formatów tygodni warsztatowych na rok 2024. Seminarium było bardzo udane.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

4. września 2023

zur Aktuell-Übersicht