Szkolenie tłumaczek i tłumaczy 23.-25.05.2019 w iQLANDII w Libercu

Kolejne szkolenie z kuźni Lanterna futuri – Art & Science, tym razem skierowane do mediatorów językowych, odbyło się w dniach 23.-25.05. 2019 u naszego partnera projektu iQLANDII w Libercu. Głównym tematem były metody animacji językowej ze wspólnym wątkiem w kontekście sztuki i nauki. W laboratorium metodycznym, które stanowiło trzon tego seminarium po wprowadzeniu do faz grupowych i faz animacji językowej, wyłoniły się trzy sekwencje metod animacji językowej z naciskiem na miejsce – iQLANDIA, temat – antropocen* i medium – sztuka akcji. Nowe metody zostały opracowane, wypróbowane na miejscu, omówione, ocenione, a ich warianty opisane. Dzięki opisom metod nasi mediatorzy językowi wnieśli kolejny ważny wkład do planowanego podręcznika metodycznego.

Z niecierpliwością czekamy na możliwość zastosowania tych metod w pracy z grupami najpóźniej latem!

*Antropocen – termin na określenie obecnej epoki geologicznej zdominowanej działalnością człowieka. Zaproponowany przez Paula Crutzena, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1995), pracownika Instytutu Oceanografii imienia Scrippsa.  (https://pl.wikipedia.org/wiki/Antropocen)


26. maja 2019

zur Aktuell-Übersicht