Magiczne prezentacje – tournee: Česká Lípa – Ebersbach – Zgorzelec

W dniach od 9 do 13 czerwca uczniowie z Ebersbachu, Czeskiej Lipy i Zgorzelca spotkali się ponownie, by przeprowadzić próby magicznego show, które stworzyli we wrześniu 2017. Spotkaniu towarzyszyły specjalne pokazy przeprowadzone dla ich kolegów i koleżanek w szkołach, a także w teatrze im. Jiraska w Czeskiej Lipie oraz w Domu Kultury w Zgorzelcu. Olbrzymi aplauz widowni i wspaniały wspólny czas sprawiły, że rozstanie było wyjątkowo trudne.

Specjalne podziękowania dla wszystkich młodych artystów, prowadzących warsztaty, tłumaczy i nauczycieli!


15. czerwca 2018

zur Aktuell-Übersicht