Okouzlující prezentační turné Česká Lípa – Ebersbach – Zgorzelec

Od 9. do 13.7. se sešli žáci z České Lípy, Ebersbachu a Zgorzelce, aby znovu nazkoušeli svou magií nabytou show, která vznikla již v září loňského roku. Tu pak prezentovali svým spolužákům nejen ve škole, ale i na pódiu Jiráskova divadla v České Lípě nebo Domu kultury ve Zgorzelci. Potlesk diváků byl veliký, společně strávený čas opět nezapomenutelný, loučení pak o to těžší!

Velký dík patří všem zúčastněným mladým umělcům, vedoucím dílen, tlumočníkům a učitelům!


15. června 2018

zur Aktuell-Übersicht