Na trójstyku granic trwa szkolenie “Prowadzenie międzynarodowych grup i projektów”!

Drugie seminarium cyklu szkoleniowego w 2019 roku odbyło się pod koniec marca, 23.-26.03. 2019, w Centrum Spotkań w Großhennersdorf. I możemy się cieszyć! Powstały trzy praktyczne grupy projektowe.
 Z zespołami z Polski, Czech i Niemiec czekają nas tego lata trzy praktyczne projekty na temat zrównoważonego rozwoju, Europy i aktualnych perspektyw – w ramach kreatywnej wymiany między młodymi ludźmi. Celem jest zaangażowanie młodych ludzi w regionie. Projekty będą prowadzone przez dwu- i trzynarodowe zespoły, złożone z czterech liderów projektu. Drugie seminarium poruszało tematykę umiejętności w zakresie procesów grupowych, budowania zespołu i faz projektu – od przygotowania, poprzez wdrożenie do działań po jego zakończeniu, a także zagadnienia związane z własnym rozwojem – od pomysłu do celu – w ramach własnych projektów praktycznych.  

Zespół prowadzący szkolenia, czyli Malgorzata Mocia Woch, Martin Benda oraz Liviana Bath, cieszy się już na kolejne szkolenie pod koniec kwietnia, które odbędzie się w IQlandii w Libercu.
Liviana Bath

 

27. marca 2019

zur Aktuell-Übersicht