Międzynarodowy warsztat filmowy na 16.NYSKIM FESTIWALU FILMOWYM

Prowadzący: Frank Rischer, Rene Beder, Anca Paunescu oraz Rafael Sampedro

„Musimy porozmawiać!”

W miejscach gdzie żyjemy spotykamy ludzi o odmiennych poglądach i spojrzeniu na świat, które nie zawsze są dla nas zrozumiałe. Napotykając na sprzeczności stajemy w obliczu nieporozumień. Pewne
postawy zachowań pozostają ukryte, a wiele rzeczy jest niewypowiedzianych lub niewysłuchanych. „Musimy porozmawiać“ to tytuł filmowej podróży odkrywczej na 16. Nyskim Festiwalu Filmowym. Pragniemy wdać
się w rozmowę z ludźmi na trójstyku granic trzech państw, posłuchać ich, tak byśmy mogli ukazać te wszystkie niewypowiedziane myśli i ukryte tematy. Przy okazji doświadczymy ducha i atmosferę miast i wsi, które
odwiedzimy. Chcielibyśmy odnaleźć prawdziwe społeczności oraz życie we wspólnocie, nawet jeśli będzie się to wiązać z dystansem wobec nas, lub odrzuceniem.
Ale to właśnie różnorodność jest najciekawsza! A różnorodność to przecież my, a pogranicze trzech państw jest najlepszym tego dowodem. Różnorodne są nasze korzenie, skąd pochodzimy, nasi przodkowie i nasze kultury. Różnorodność jest „lawinowa“.

Dlatego też – Musimy porozmawiać! Ze sobą! W filmie! W kinie!

Podczas tego tygodnia, chcemy z Waszych obserwacji stworzyć film dokumentalny. Przy czym rzemiosło filmowe (kamera, dźwięk, montaż) będzie jednym z centralnych aspektów tego warsztatu. Powstały film zostanie zaprezentowany publicznie w części zamykającej festiwal 11 maja 2019! Jesteśmy częścią festiwalu, możemy więc oglądać wszystkie filmy, słuchać koncertów i brać udział we wszystkich imprezach za darmo.

 
Miejsce:                 Centrum Spotkań w Großhennersdorfie, Zittauerstr. 17
Start:                      sobota, 4.5.2019 | przyjazd o godzinie 14:00
Zakończenie:        niedziela, 12.5.2019 | odjazd o godzinie 15:00

Opłata za uczestnictwo: 70,-euro (wyżywienie, nocleg, program, itd.)

(W przypadku, jeśli nie posiadasz w danym momencie wymaganej kwoty
pieniędzy, spytaj nas o możliwość uczestnictwa)

Zgłoszenia, pytania i dodatkowe informacje:
[PL]Download

Grzegorz Dusza
tel.: 0049 35873 41312
facebook: Lanterna futuri
e-mail: dusza@lanternafuturi.net

Zgłoszenia prosimy przesłać do 26.04.2019 następnie otrzymacie dalsze informacje.

In Kooperation mit der Hillerschen Villa e.V. und der Unterstützung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und Deutsch-Polnischen Jugendwerk.

29. marca 2019

zur Aktuell-Übersicht