Mezinárodní filmový workshop při 16. Filmovém festivalu Nisa

za doprovodu Franka Rischera, René Bedera, Anci Paunescu a Rafaela Sampedra

Musíme si promluvit!

V místech, kde žijeme, potkáváme nejrůznější lidi s názory a pohledy na věc, kterým nerozumíme. Střetáváme se s rozpory a s neporozuměním. Některé postoje zůstávají skryté, mnoho zůstává nevyřčeno, nebo nevyslyšeno.
„Musíme si promluvit!“ je název filmové cesty za poznáním při 16. Filmovém festivalu Nisa – neboť my si chceme s lidmi z trojzemí promluvit a naslouchat jim, abychom všechny ty nevyřčené myšlenky a skrytá témata vynesli na denní světlo. Při tom také okusíme ducha, atmosféru i prostředí na vesnicích a ve městech. Chceme najít opravdová společenství a soužití, ale také se setkáme s odmítnutím a odloučením. 
Ale: vyvážená směsice to dokáže! A ta směsice, to jsme my všichni. Právě tady v trojzemí. A ta směsice, to jsme i my sami, směs vycházející z našich kořenů, z našich předků, z našich kultur. A ta směsice je „výbušná“.

Proto – Musíme si promluvit! Spolu! Ve filmu! V kině!

Z vašich postřehů chceme během tohoto týdne společně vytvořit dokumentární film, který bude klást důraz také na filmové řemeslo (kamera, zvuk, střih, atd.). Vzniklý snímek bude představen veřejnosti v rámci festivalového večírku 11.05.19! Náš workshop je součástí festivalu, můžeme tedy zhlédnout všechny filmy a zúčastnit se všech akcí – koncertů i večírků – zdarma.

 
Kde:                      Großhennersdorf / Begegnungszentrum, Zittauer Str. 17
Začátek:               sobota, 04.05.2019         příjezd: 14.00
Konec:                  neděle, 12.05.2019         odjezd: 15.00

Účastnický příspěvek: 70,- eur (včetně stravy, ubytování, programu apod.)

(Případný nedostatek finančních prostředků by neměl být překážkou k účasti. Nebojte se nás v takovém případě oslovit!)

Přihlášky, dotazy a další informace:
CZ]Download

Michaela Herlingová
Tel.:                      0049 35873 41312
Facebook:            Lanterna Futuri
E-Mail:                  bauerova@lanternafuturi.net

Přihlášky zasílejte prosím do 26.04.2019, poté obdržíte podrobnější informace.

Workshop se koná ve spolupráci s neziskovou organizací Hillersche Villa e.V. a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Německo-polské spolupráce mládeže (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

 

29. března 2019

zur Aktuell-Übersicht