„Jsem člověk, měním svět“ – týdenní dílny 5. – 11.04. 2019

Mnoho mladých lidí se v současné době účastní pátečních demonstrací, aby ukázali své názory na změnu klimatu a aktuální situaci životního prostředí. V Großhennersdorfu a v Liberci si mládež ze 4 škol z Trojzemí za pomoci uměleckých médií vyměňovala názory na téma „antropocén“ – člověk a příroda- nedostatek zdrojů & vlivy člověka na životní prostředí, a to aniž by museli chodit za školu! Toto setkání žáků a žákyň z Herrnhutu, Bogatyně a Varnsdorfu příp. České Lípy se konalo od 5. do 11.4. 2019. Celkem se zúčastnilo 31 mladých lidí ve třech mediálních dílnách v Großhennersdorfu a 18 ve dvou dílnách v Liberci. Při tom byly postoje k odpovědnosti člověka za planetu přeloženy do řeči fotografie, hudby a akčního umění, jakož i divadla a designu ve „Fablabu“, jenž byl zřízen právě pro tento účel. Za podpory profesionálních umělců/kyň, lektorů/ek a pedagogů/pedagožek, tak i jazykových zprostředkujících a učitelů/ek vznikly dvě prezentace, které byly ve středu večer představeny veřejnosti.

Divadlo

Jak se mezi sebou dorozumívají mladí lidé, kteří mluví odlišnými mateřskými jazyky a společně se účastní divadelní dílny? Občas jsou myšlenky tak hlubokého rázu, že je třeba pomoci profi-tlumočníků/čnic, občas se to obejde zcela beze slov – jen řečí těla a emocemi. To je důvod, proč jsou naši účastníci tak zapáleni pro divadlo!
 
Co je to antropocén – nějaké exotické ovoce nebo označení pro epochu člověka? Odkud přicházíme a kam vede naše cesta? Jak vidí gymnaziasté/ky z Varnsdorfu, Bogatyně a Herrnhutu svou budoucnost? Do jaké míry můžeme jako jedinci změnit svět a ovlivnit tak budoucnost? Jak to vidíte Vy – necháte se raději vést a následujete stádo, nebo jste připraveni převzít odpovědnost do vlastních rukou a vystoupit z davu?
 
Naši účastníci/ce našli odpověď na tyto otázky, minimálně pro tento okamžik, a zakomponovali je do scénáře, na jehož provedení intenzivně pracovavali v IQLANDII v Liberci. Veřejnosti své dílo s velkým úspěchem představili ve středu, 10.4. v 19:00.

Eva Vodičková

FabLab

„Ve FabLabu se z nápadů stává skutečnost. V popředí stojí myšlenka, vzadu 3D tiskárna, laserový řezák a vinylová tiskárna. Mezi tím se nacházíme my a náš pohled na svět. Jakým způsobem zacházíme my, lidé, se Zemí, s námi samotnými? Smíme naši planetu i nadále ovládat jako doteď? Jakou roli při tom hrají nové technologie? Odpověď na to přišla též ve středu večer.““

Olaf Matthei-Socha

Hudba

„Elektrické kytary, akordeon, ukulele, bicí, elektronická hudba a hlasy zúčastněných zní v hudební dílně Lanterny futuri. Z mnoha nápadů vznikají ve vzájemné spolupráci songy, které se obsahově zabývají tématem antropocén. Hlasitě, potichu, akusticky a elektronicky to zazní při závěrečném koncertu!“

Christian Fischer

Prezentace v Großhennersdorfu – 10.04.19

Prezentace v Liberci – 10.04.19

11. dubna 2019

zur Aktuell-Übersicht