Uvědoměle-rozmanitě v Liberci

Třetí seminář kurzu „Vedení interkulturních skupin a projektů”z cyklu 2019 hostilo koncem dubna, 25.-28.04. 2019 science centrum iQLANDIA v Liberci. Účastníci získávali znalosti a zkušenosti potřebné pro vedení skupin v kontextu rozmanitosti – diverzity. Zabývali jsme se také vlastní identitou v rámci biografické práce a věnovali jsme se i jazykové animaci, warming-upům a energizérům.

Velmi důležitým momentem pro účastníky, kteří budou organizovat své vlastní projekty, byla návštěva absolventů předchozích vzdělávacích cyklů. Prezentovali nám už proběhlé, úspěšné  projekty a byli otevřeni otázkám. To umožnilo intenzivní výměnu zkušeností a lepší přípravu na nové projekty, které budeme realizovat v roce 2019 v Trojzemí. Děkujeme tak za návštěvu projektu „Tridem“ a projektu „Zapomenutá místa“, který byl v březnu 2019 oceněn „Generační cenou svobodného státu Sasko“. Na Liberec a seminář v iQLANDIi budeme dlouho vzpomínat.

 


 

30. dubna 2019

zur Aktuell-Übersicht