Różnorodność w Libercu

Trzecie seminarium szkolenia “Prowadzenie międzykulturowych grup i projektów” 2019 odbyło się na koniec kwietnia, 25.-28.04. 2019, w Centrum Nauki iQLANDIA w czeskim Libercu. Spotkanie koncentrowało się na prowadzeniu grupy w kontekście różnorodności (diversity). W ramach pracy biograficznej uczestnicy i uczestniczki mogli skonfrontować własną tożsamość. Omówiony został także dział animacji językowej, ćwiczeń na pobudzanie ciała i ducha.

Ważnym momentem dla przyszłych organizatorów i organizatorek projektów transkulturowych były odwiedziny absolwentów i absolwentek wcześniejszych szkoleń, którzy zaprezentowali swoje projekty praktyczne. Przestrzeń do wymiany pytań idoświadczeń okazała się być dobrym przygotowaniem na kolejne kroki w planowaniu projektu. Tutaj chcielibyśmy bardzo podziękować naszym gościom z projektu “Tridem” oraz “Zapomniane miejsca”, które otrzymały w marcu 2019 nagrodę przyznawaną za pracę ponadgeneracyjną w Saksonii.

 


 

30. kwietnia 2019

zur Aktuell-Übersicht