Nasza planeta- data ważności…?

Za nami warsztaty „Nasza planeta- data ważności…?” w Ośrodku Spotkań w Großhennerdorf. Podczas warsztatów, które odbyły się w dniach od 3.10. do 6.10. 2019 r. świetnie się bawiliśmy, ale też zajmowaliśmy się ważnymi tematami.  Zastanawialiśmy się, na czym polega idea zrównoważonego rozwoju i jak naprawdę możemy działać lokalnie dla dobra naszej planety.

W trakcie 4-dniowych warsztatów dyskutowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami i ich zastosowaniem w codziennym życiu. W tym celu uczestnicy z Polski, Czech i Niemiec wzięli udział w grze terenowej we wsi Großhennersdorf, podczas której mieli możliwość poznania mieszkańców aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W sobotę samodzielnie przygotowywaliśmy kosmetyki i domowe środki czystości. Uczestnicy wiele dowiedzieli się o szkodliwych substancjach chemicznych stosowanych w kosmetykach i omawiali problem plastikowych opakowań.

W niedzielę szczególną uwagę poświęciliśmy problemowi odpadów z tworzyw sztucznych. Następnie kreatywnie przetwarzaliśmy plastikowe opakowania zgromadzone przez nas podczas całego weekendu. W ten sposób uczestnicy warsztatów mogli praktycznie jak i twórczo zmierzyć się z kwestią zrównoważonego rozwoju, a przy tym nawiązać regionalną sieć kontaktów.

Swoją wiedzą i spostrzeżeniami mogą teraz dzielić się z rówieśnikami w szkołach oraz jako”regionalni ambasadorzy” aktywnie angażować się na rzecz ochrony klimatu.


 

10. października 2019

zur Aktuell-Übersicht