Naše planeta – datum spotřeby …?

Workshop: „Naše planeta – datum spotřeby…? Proběhl ve dnech 03.10 až 06.10.2019 v setkávacím centru v Großhennersdorfu. S našimi účastníky jsme si užili spoustu srandy, ale také jsme se zabývali důležitými otázkami, která nás znepokojují. Zaměřili jsme se na to, co lze skutečně udělat lokálně, abychom mohli vést udržitelnější životní styl, a ochránit tak naši planetu.

IV naší čtyřdenní dílně jsme spolu diskutovali a vyzkoušeli různá řešení. Za tímto účelem absolvovali účastníci z německo – polsko-českého pohraničního Trojzemí takzvanou „Dorfrallye“ ve vesnici Großhennersdorf, kde se mohli setkat s aktivními a udržitelně žijícími tamějšími obyvateli.  

V sobotu si každý vyzkoušel udržitelnou výrobu kosmetických prostředků a výrobků pro domácnost. Účastníci se během této DIY dílny dozvěděli o škodlivých látkách, které se v kosmetických výrobcích a domácích prostředcích hojně používají, a diskutovali také o problému plastových obalů.

V neděli jsme se zabývaly výhradně plasty. Účastníci uměleckým a tvůrčím způsobem přetvořili odpadky, které jsme přes celý víkend nashromáždili a vyčistili.
To vše umožnilo účastníkům vypořádat se s tématem udržitelnosti jak prakticky, tak umělecky a najít si ve společném regionu nové známe a přátele.

Účastníci budou využívat svých znalostí, poznatků a zkušeností jako „Regionalní velvyslanci“ pro udržitelné jednání na lokální úrovni. A mají možnost se s tímto tématem dále zabývat ve školách a ve společném příhraničním regionu.


 

10. října 2019

zur Aktuell-Übersicht