Seminarium Open Air & Sztuka Teatru Forum „Nie oznacza Nie* No significa No*No means No“ w wykonaniu Madalena-Berlin

24.08.2018, o godz. 18:30, na scenie plenerowej w Weinau / W razie deszczu w Kronenkino Zittau

W kontekście projektu Art & Science jestesmy w trakcie wprowadzania nowych metod, podejścia i tematów do regionu trójstyku państ, a konkretnie do pracy przy spotkaniach młodzieży. Teatr Forum jest estetyczną reprezentacją rzeczywistej sytuacji lub problemu. Publiczność jest proszona o wkraczanie na scenę, aby zaproponować alternatywy dla zmian rzeczywistości pokazanej na scenie. Teatr Forum jest częścią drzewa metodycznego teatru uciśnionych, który został założony w Brazylii przez Augsto Boal i opracowany w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Europie. Inspiracje Boal zakotwiczone są u pedagoga Paulo Freire, który był twórcą pedagogiki uciśnionych. Dziś Teatr uciśnionych jest praktykowany w ponad 80 krajach i jest uznany przez UNESCO za metodę zmian – „Method of Change“.

W dniu 24.08. przywitamy Madalena-Berlin i dyrektor artystyczną Bárbare Santos w Weinau. Madalena-Berlin jest grupą Teatru Forum i grupą działaczek KURINGA (Berlin), która chce stymulować estetyczną debatę na temat transformacji rzeczywistości. Szutuką teatralną “Nie oznacza Nie*No significa No*No menas No“, Madalenas tematyzują społeczną konstrukcję idei płci i jej wymierne konsekwencje, w celu otwarcia publicznej debaty na temat obecnej europejskiej dyskusji (w kontekście konwencji stambulskiej i nowego prawa w Niemczech) „kobiety mówią nie“.

Wstęp w formie dobrowolnego datku!


23. sierpnia 2018

zur Aktuell-Übersicht