Školící seminář & představení divadla fórum „Ne znamená ne*No signigica No*No means No“ skupiny Madalenas Berlin

24.08.2018 v 18:30 v letním kině ve Weinau v Žitavě / v případě deště kino Kronenkino Zittau

V rámci projektu Art & Science se snažíme vnést do našeho Trojzemí a konkrétně oblasti práce a setkávání mládeže nové metody, přístupy a témata. V rámci divadla fórum se jedná o estetické znázornění reálných situací resp. problémů. Publikum je přitom vyzváno ke spolupůsobení na jevišti, zapojuje své vlastní alternativy a návrhy ke změně reality odehrávající se na jevišti. Divadlo fórum je součástí metodického stromu “Divadla utlačovaných” které založil Augusto Boal v Brazílii, a které se pak dále rozvíjelo v latinské Americe, Africe a Evropě. Boalovou inspirací byl pedagog Paulo Fereire, který založil tzv. pedagogiku utlačovaných. Dnes je divadlo utlačovaných praktikováno ve vice než 80 zemích světa a je uznáno světovým dědictvím UNESCO jakožto tzv. “method of change”.

24.srpna máme tu čest, přivítat divadelní skupinu Madalenas Berlin a její uměleckou vedoucí Bárbaru Santos v letním kině ve Weinau. Madalenas Berlin je skupina Divadla fórum a kolektiv aktivistek KURINGA (Berlín), které chtějí podnítit estetické debaty k transformaci reality. Divadelním představením “Ne znamená Ne*No means No*No significa No” tématizují Madalenas sociální konstrukce představy pohlaví a jejich hmatatelné následky. Tím se snaží obohatit aktuální evropskou diskuzi (spojenou s Instanbulskou úmluvou a její realizací v Německu) na téma „Ženy říkají NE.“

Vstupné formou dobrovolného příspěvku!


23. srpna 2018

zur Aktuell-Übersicht