Together – wspólne życie!

Międzynarodowe warsztaty filmowe 2023

19 do 28.05.2023 w Großhennersdorf

W ramach warsztatów filmowych chcemy zająć się tematem „Together – wspólne życie” i zwrócić uwagę na to, co stanowi istotę tego wspólnego życia. Kiedy filozof Arystoteles postulował w starożytnej Grecji pojęcie „zoon politikon”, w którym opisywał, że my – ludzie możemy żyć tylko razem w grupie, to miał na myśli kilka płaszczyzn. Z jednej strony chodziło mu o nasze relacje rodzinne i przyjacielskie, a z drugiej o globalną sferę społeczną i polityczną. W związku z powyższym pojawia się pytanie – co jest tym czymś, co nas łączy? Czy potrafimy opisać to, co nas łączy i jak wygląda to „razem” w sferze społecznej i politycznej w naszym zglobalizowanym świecie? Co jest tu wspólne i co sprawia, że istnieje to połączenie?  Być może to „razem” to już tylko taki powierzchowny slogan i myślimy przede wszystkim tylko o sobie? Na warsztatach filmowych będziemy mogli przeanalizować wszystkie te koncepcje i rozważyć je w regionalnym kontekście trójkąta granicznego, a następnie wynik naszych przemyśleń zaprezentować jako stworzoną fikcyjną historię  w formie filmu dokumentalnego, animowanego lub fabularnego.

 

Oprócz narracji filmowej będzie można nauczyć się jeszcze wielu innych NOWYCH rzeczy. Przy produkcji filmowej ważne są przecież różne umiejętności z dziedziny sztuki filmowej, takie jak praca z kamerą i dźwiękiem, montaż, reżyseria, język wizualny/scenariusz itp. Wszystkie te elementy oraz opieka profesjonalistów sprawią, że z pewnością te warsztaty będą wyjątkowe, a przede wszystkim będą świetną okazją do dobrej zabawy.

 

Powstały film zostanie pokazany publicznie na zakończenie festiwalu w dniu 27.05.23!
Warsztaty są częścią 20 Nyskiego Festiwalu Filmowego i dlatego będziemy mogli bezpłatnie oglądać wszystkie filmy i bawić się na festiwalowych koncertach i imprezach.

 

Miejsce: Großhennersdorf / centrum spotkań, Zittauer Str. 17
Rozpoczęcie: piątek 19.05.2023, przyjazd: godz. 18.00 
Koniec: niedziela 28.05.2023, wyjazd: godz. 15.00

 

Opłata za uczestnictwo: 70 euro ( obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, udział w programie itp.) 
( W indywidualnych przypadkach ewentualny brak pieniędzy nie powinien być przeszkodą w uczestnictwie – wystarczy nas zapytać! )

 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj -> 🎬 <- Zgłoszenia w terminie do 17.04.2023!
pytania i szczegółowe informacje:
Frank Rischer
         tel. kom.: 0049 170 46 545 77
         tel.: 0049 35873 41312
         e-mail: rischer@lanternafuturi.net

We współpracy z Hillerschen Villa gGmbH i przy wsparciu Deutsch -Tschechische Zukunftsfond oraz Deutsch-Polnische Jugendwerk.

 

3. marca 2023

zur Aktuell-Übersicht