Udane rozpoczęcie międzynarodowego cyklu szkoleniowego 2019 „Prowadzenie międzykulturowych grup i projektów”

Prowadzący — Małgorzata Mocia Woch, Martin Benda und Liviana Bath powitali 17 uczestników z Czech, Polski i Niemiec na pierwszym bloku pt „Wprowadzenie, poznawanie i decyzja” rocznego cyklu szkoleniowego.

Od lipca do października tego roku region trójgraniczny może spodziewać się różnorodnych projektów w tematach dotyczących Europy, granic, środowiska i zarządzania zasobami naturalnymi. Już teraz rozpoczęła się ożywiona wymiana i dyskusja, a grupa szkoleniowa juz wkrótce będzie opracowywać ofertę dla regionu, korzystając z kreatywnych metod do pracy z dziećmi, nastolatkami i seniorami.

Celem szkolenia, oprócz kwalifikacji w międzynarodowych projektach, jest zachęcenie zaangażowanych osób do pracy „na miejscu”, w konkretnych projektach, dając tym samym uczestnikom nowe perspektywy i wyobrażenia dotyczące pomysłów na wspólne życie w Europie.

Czekamy już na kolejne bloki szkoleniowe z bardzo zróżnicowaną i ciekawą grupą!


10. lutego 2019

zur Aktuell-Übersicht