„Estetyka: DŹWIĘK, RYTM i OBRAZ” z Bárbarą Santos

W dniach od 5. do 8. września 2019 r., w Centrum Spotkań Großhennersdorf odbył sie III moduł oferty szkoleniowej dla prowadzących warsztaty, tłumaczy oraz uczestników szkolenia „Prowadzenie grup i projektów ze świadomością różnorodności” pod tytulem „Estetyka, dźwięk, rytm i obraz“. Przeprowadzony został on przez Bárbarę Santos. Dlaczego temat estetyki został uwzględniony właśnie w tym projekcie? W przypadku „Art&Science“ nie chodzi o jakikolwiek format spotkań. Zadaniem prowadzących warsztaty jest zainspirowanie do kreatywnego działania młodzieży uczęszczającej do szkół w Czechach, Polsce i Niemczech, przy pomocy różnych mediów artystycznych, takich jak: muzyka, teatr, sztuka akcji, design, tekst, zdjęcia, film, czy teatr marionetkowy.

Podczas dwóch dni warsztatowych Bárbara Santos na bazie dźwięku, rytmu i obrazu, dzięki ustrukturyzowanemu planowi metodycznemu oraz nieznanym jeszcze prowadzącym warsztaty metodom, przekazywała informacje jak podczas procesu grupowego można połączyć indywidualny proces kreatywny oraz wspólne działanie twórcze.

Wspólny proces decydowania o temacie w grupie i wyboru estetycznych form artystycznych nie muszą przebiegać jedynie drogą komunikacji z użyciem słów. Szczególnie w obszarze sztuki różne środki wyrazu mogą podkreślać komunikację transkulturową podczas międzynarodowego spotkania młodzieży i umożliwić kontakt na tym samym poziomie. Doświadczenia Bárbary Santos bazują na dziesięcioleciach pracy z wykorzystaniem metod Teatru Uciśnionych. Teatr Uciśnionych jest praktykowany przy pracach z grupą w ponad 89 krajach i został on uznany przez UNESCO jako metoda zmiany – „Method of Change“.

Elementem warsztatów i programu wieczornego był występ grupy Teatru Forum „Madalena Bautzen“ prezentującej sztukę „Miss Perfekt hier und dort“. Kobiety pochodzące z różnych krajów, mieszkające w Bautzen, Görlitz, Seifhennersdorf, Kamenz i Zittau, prezentują swoje codzienne życie i formułują pytanie, jak społeczeństwo może je zmienić. Publiczność zostaje zaproszona do dialogu oraz do aktywnej interwencji. Jako przykład dla metody Teatru Forum, będącego elementem metodycznego Teatru Uciśnionych, ćwiczone jest tu wspólnie urzeczywistnienie marzenia o różnorodnym społeczeństwie.

10. września 2019

zur Aktuell-Übersicht