„Estetika: ZVUK, RYTMUS a OBRAZ“ s Bárbarou Santos

Ve spolupráci pedagogické koordinátorky projektu Lanterna futuri a Mezinárodního Vysokoškolského Institutu (IHI) drážďanské Technické Univerzity se v roce 2019 konaly celkem tři vzdělávací moduly pro vedoucí dílen a tlumočníky projektu pro setkávání mládeže „Art & Science“ – Lanterna futuri.

Modul III byl otevřen rovněž účastníkům kvalifikačního kurzu „Vědomě diverzitní vedení skupin a projektů“ a nabídl tak platformu pro spolupráci a výměnu zkušeností mezi kreativně pedagogickými tvůrci v Trojzemí.

Modul III „Estetika: zvuk, rytmus a obraz“ pod vedením Bárbary Santos se konal začátkem září v Centru setkávání Großhennersdorf. Proč má téma estetiky právě v tomto projektu své místo? V případě „Art & Science“ nejde o libovolný formát setkávání. Vedoucí dílen zde stojí před výzvou kreativně inspirovat české, německé a polské žáky prostřednictvím uměleckých médií jako hudba, divadlo, akční umění, design, text, foto, film nebo loutkové divadlo.

Během dvou dní workshopu přiblížila Bárbara Santos účastníkům pomocí zvuku, rytmu a obrazu, prostřednictvím komplexního pedagogického konceptu a nových metod, jak lze v kontextu skupiny propojit individuální kreativní procesy a společnou tvorbu. Skupinový proces rozhodování a definice odpovídajících estetických uměleckých forem se nemusí odehrávat pouze prostřednictvím verbálně založené komunikace.

Právě na poli umění mohou různé výrazové prostředky podpořit transkulturní komunikaci během mezinárodního setkání mládeže a umožnit účastníkům kontakt na rovné úrovni.Bárbara Santos čerpá své zkušenosti z více než dvacetileté práce v kontextu metod Divadla utlačovaných. Divadlo utlačovaných, které praktikují skupiny ve více než 89 zemích světa, bylo uznáno organizací UNESCO jako „Metoda pro změnu“.

V rámci doprovodného programu workshopu vystoupila skupina Divadla utlačovaných „Madalena Bautzen“ v představení „Miss Perfekt hier und dort“. Ženské členky rozličného původu, žijící v Bautzen, Görlitz, Seifhennersdorf, Kamenz a Zittau, zde představují svou každodenní životní realitu a společně s publikem si kladou otázku, jaké změny jsou možné na úrovni společnosti. Publikum je vyzýváno k dialogu a aktivní intervenci. Na příkladu Divadla forem jakožto jedné ze sady metod Divadla utlačovaných tak byla společně definována vize různorodé společnosti.

10. září 2019

zur Aktuell-Übersicht