Tag: Szkolenie » alle Artikel

Trzeci etap szkolenia poświęconego prowadzeniu międzynarodowych grup i projektów zakończony! Pora na etap czwarty, czyli na realizację projektów praktycznych.

Tam, gdzie prawdopodobnie do dziś jeszcze straszy, w dniach 06-9 czerwca odbył się III oduł szkolenia „Prowadzenie interkulturowych grup i projektów”. Międzynarodowy ośrodek edukacji młodzieży Mikuszewo to pałac z parkiem, które powstały w 1890 roku. Mikuszewo jest miejscem szczególnym, położonym około 300 kilometrów od trójstyku granic, koło Poznania, w Polsce.

mehr

Różnorodność w Libercu

Trzecie seminarium szkolenia “Prowadzenie międzykulturowych grup i projektów” 2019 odbyło się na koniec kwietnia, 25.-28.04. 2019, w Centrum Nauki iQLANDIA w czeskim Libercu. Spotkanie koncentrowało się na prowadzeniu grupy w kontekście różnorodności (diversity). W ramach pracy biograficznej uczestnicy i uczestniczki mogli skonfrontować własną tożsamość. Omówiony został także dział animacji językowej, ćwiczeń na pobudzanie ciała i ducha.

mehr

Seminarium Open Air & Sztuka Teatru Forum „Nie oznacza Nie* No significa No*No means No“ w wykonaniu Madalena-Berlin

24.08.2018, o godz. 18:30, na scenie plenerowej w Weinau / W razie deszczu w Kronenkino Zittau

W kontekście projektu Art & Science jestesmy w trakcie wprowadzania nowych metod, podejścia i tematów do regionu trójstyku państ, a konkretnie do pracy przy spotkaniach młodzieży. Teatr Forum jest estetyczną reprezentacją rzeczywistej sytuacji lub problemu. Publiczność jest proszona o wkraczanie na scenę, aby zaproponować alternatywy dla zmian rzeczywistości pokazanej na scenie. Teatr Forum jest częścią drzewa metodycznego teatru uciśnionych, który został założony w Brazylii przez Augsto Boal i opracowany w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Europie. Inspiracje Boal zakotwiczone są u pedagoga Paulo Freire, który był twórcą pedagogiki uciśnionych. Dziś Teatr uciśnionych jest praktykowany w ponad 80 krajach i jest uznany przez UNESCO za metodę zmian – „Method of Change“.

W dniu 24.08. przywitamy Madalena-Berlin i dyrektor artystyczną Bárbare Santos w Weinau. Madalena-Berlin jest grupą Teatru Forum i grupą działaczek KURINGA (Berlin), która chce stymulować estetyczną debatę na temat transformacji rzeczywistości. Szutuką teatralną “Nie oznacza Nie*No significa No*No menas No“, Madalenas tematyzują społeczną konstrukcję idei płci i jej wymierne konsekwencje, w celu otwarcia publicznej debaty na temat obecnej europejskiej dyskusji (w kontekście konwencji stambulskiej i nowego prawa w Niemczech) „kobiety mówią nie“.

Wstęp w formie dobrowolnego datku!