Summer Special Tour 2024

Naše vlastní sny a touhy a zároveň existující nejistoty v našem světě vyvolávají otázku, jak by mohl vypadat „bod obratu“. – Co je třeba udělat, abychom mohli žít šťastně jako jednotlivci?

Inspirováni Kafkovým dílem Proměna, v němž se hlavní postava Řehoř Samsa jednoho rána probudí proměněný v brouka, vytvořili účastníci letošního letního speciálu Lanterna Futuri hru, která se zabývá různými situacemi v životě člověka. Postavy ve hře čelí výzvám, které se jejich „vnitřní brouk“ snaží překonat. Hudebníci zároveň vytvořili písně a zvuky, které jdou přímo k srdci a nutí k zamyšlení.

Od 30. června do 14. července 2024 pracovali mladí lidé z České republiky, Polska a Německa společně na tvorbě obsahu na téma „Bod zlomu“ v letním speciálu Lanterna Futuri v Großhennersdorfu. Důraz je kladen především na komunitu, kreativitu a seberealizaci s cílem prožít společně nezapomenutelné chvíle a obrátit časy k lepšímu.

Skvělou souhru hudby a divadla můžete zažít a vychutnat si naživo na Summer Special Tour 2024, která se uskuteční od 11. do 13. července 2024 na různých místech v České republice, Polsku a Německu.

SUMMER? SPECIAL TOUR:
11.07.2024 – 20:00: SLOT ART FESTIVAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH V LUBIĄŻU, PL, PL
12.07.2024 – 19:00: SOHLAND LEBT!, FESTWIESE, D
13.07.2024 – 14:00: HLAVNÍ PÓDIUM MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ V ŽITAVĚ, D
13.07.2024 – 20:00: V ZÁMECKÉM PARKU ZÁMKU ŠLUKNOV, CS 
8. července 2024

zur Aktuell-Übersicht