Lanterna Futuri na stopě Utopie!

Žáci z Varnsdorfu, Herrnhutu a Jelení Góry spolu pracují na téma „Utopie“

V neděli, 10.11. 2013 odstartovaly pro letos předposlední mezinárodní týdenní dílny v rámci projektu Lanterna Futuri. Až do příští soboty spolu bude v Grosshennersdorfu pracovat 34 žáků z gymnázií ve Varnsdorfu, Herrnhutu (D) a Jelenní Góry (PL).

Středem našeho zájmu je v letošním roce téma „Utopie“, konkrétně v souvislosti s Gottliebem Prieberem, rodákem z nedaleké Žitavy. První hudební náměty, filmové záběry a divadelní scény již dostali svou konkrétní podobu. Tato započatá práce bude v průběhu nadcházejících dní nabývat stále přesnějších křivek a její výsledky budou konečně v pátek, 15. listopadu ve 20:00 představeny veřejnosti v grosshennersdorfském centru setkávání Begegnungszentrum, Zittauerstrasse 17.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali nadaci pro podporu německo-polské spolupráce Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, která tyto týdenní dílny finančně podpořila. Děkujeme rovněž za finanční podporu ze strany Německo-polské spolupráce mládeže (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) a kraji Görlitz.

13. listopadu 2013

zur Aktuell-Übersicht