První týden kreativních dílen 2013 na téma Utopie

Od neděle pracuje 85 chlapců a dívek z Kamiené Góry, Löbau a České Lípy na letošním tématu „Utopie“. Tentokrát v dílnách zabývajících se filmem, divadlem, hudbou, fotografií a akčním uměním v Niedamierowě, Herrnhutu a Großhennersdorfu. Už teď společně vymysleli hodně nápadů. Jde přitom především o vysněné světy, představy o utopické zemi a cíle a přání pro tento svět, tak jako propast, která obojí dělí. Dokonce pracujeme i na „utopickém rádiu“… ale psst … nechceme prozradit všechno!

Proto Vás všechny srdečně zveme 22. března ve 20 hodin do Centra setkávání/Großhennersdorf, abyste společně s námi shlédli prezentaci pěti dílen. Tak přij(e)ďte!

17. března 2013

zur Aktuell-Übersicht