Evropo, quo vadis? – Postoje | První týdenní dílny v roce 2016 s novým tématem

V rámci čtyř uměleckých dílen – akční umění, fotografie, divadlo a hudba – se od 13. do  19.3.2016 letos poprvé věnuje na 80 mladých účastníků z České Lípy, Kamienné Góry a Löbau umělecké práci na nové téma pro rok 2016 „Evropo, quo vadis?“. Vzhledem k situaci, kdy jsou na útěku tisíce lidí, kteří hledajíce ochranu přicházejí do Evropy, jsme my jakožto lidé a evropská společnost žádáni umět s touto situací zacházet a zaujmout k ní postoj. V našem demokratickém myšlení právního státu platí heslo „Lidská důstojnost je nedotknutelná“. Co však znamená lidská důstojnost a důstojný život? S tím jsou spojeny i otázky, jaký je náš vztah vůči cizincům a jaké jsou naše hodnoty a normativní zásady. Vycházíme-li ze zkušeností, které jsme v posledních letech nasbírali během usmiřovacího procesu mezi „Čechy“, „Němci“ a „Poláky“, pak je nám dnes jasné, že žádní „Češi“ a „Němci“ neexistují – naučili jsme se rozlišovat a kontextualizovat. Momentálně se v Evropě rýsují nová zařazování, v jejichž rámci jsou zdůrazňovány protiklady. Upadá Evropa zpět do struktur typických pro národní státy? Dnes se stáváme svědky hlídaných a dokonce i uzavíraných státních hranic. Téma „Evropo, quo vadis?“ implikuje stěžejní otázky: Kdo jsme? Jak spolu v Evropě chceme žít? Je dnes Evropa kontinentem „jednoty v rozmanitosti“, kde pro nás ve všech členských státech Evropské unie mají hodnoty svobody, sebeurčení, nezávislosti, demokracie a lidské důstojnosti stěžejní váhu a určují naše činy?

O těchto otázkách společně během aktuálních týdenních dílen diskutujeme, zvažujeme naše šance a hranice a nacházíme postoje, které Vám v pátek, 18.3.2016 ve 20:00 hodin rádi představíme v Centru setkávání v Großhennersdorfu a Domu Tří Kultur v Niedamirowě .
Vstup zdarma!
Těšíme se na Vás!

16. března 2016

zur Aktuell-Übersicht