Úspěšné zakončení vzdělávacího kurzu

„Vedení skupin a projektů s vědomím diverzity“

Vzdělávací cyklus „Vedení skupin a projektů s ohledem na rozmanitost 2021/2022“ byl úspěšně zakončen závěrečným modulem ve dnech 18.-20.11.22 v Großhennersdorfu. Navzdory výzvě způsobené pandemickou situací na začátku školení v listopadu loňského roku, byly plánované vzdělávací moduly realizovány prostřednictvím online semináře a rozdělení seminářů v Großhennersdorfu, Plzni a Mikuszewu sme museli časově změnit. Školení úspěšně absolvovalo celkem 11 účastníků. Součástí koncepce školení je také příprava a realizace vlastních praktických projektů. Tyto nové formáty obohatí prostředí výměn mládeže v roce 2023. 

Zvláštní poděkování patří řídícímu týmu, partnerům ve spolupráci s Nadací Bezlik Poznaň, Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a finanční podpoře Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu a DPJW Německo-polské spolupráce pro mládež.

22. listopadu 2022

zur Aktuell-Übersicht